ORGANITZA:

La Federació Catalana d'Escacs - Delegació Territorial de Tarragona amb la col·laboració del Club d'Escacs Hospitalet de l'Infant.

PARTICIPANTS:

Tots els esportistes amb llicència en vigor de la Federació Catalana d'Escacs.

INSCRIPCIÓ:

Segons les instruccions establertes en la TGN 24/2022 de la convocatòria.

La data màxima per fer les inscripcions serà el dia 22 de setembre a les 19:00 hores. Un cop fet l'aparellament, les noves inscripcions entrarien a la segona ronda.

La quota d'inscripció és de 15,00 €.

DIES DE JOC:

dissabte 24 de setembre i diumenges: 2, 9, 16 i 23 d'octubre; 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2022.

HORA D'INICI:

Ronda 1 dissabte 24 a les 16:30 hores i rondes 2 a 9 09:30h dels diumenges matí.

LOCAL DE JOC:

El local de joc serà a L'HOSPITALET DE L'INFANT, Casal Urbanització HIFRENSA (pavelló). Està adaptat per persones amb discapacitat física segons la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

SISTEMA DE JOC:

Es jugarà pel sistema Suís FIDE a 9 rondes amb tres grups (grup A, grup B i grup C) mitjançant l'ajuda del programa SwissManager.

• GRUP "A": Tots els esportistes que ho demanin.

• GRUP "B": Els esportistes que tinguin un ELO català igual o inferior a 1925. (*)

• GRUP "C": Els esportistes que tinguin un ELO català igual o inferior a 1700. (*)

(*) L'ELO català de referència serà el de la llista de setembre de 2022.

El rànquing inicial serà per ELO FIDE.

RITME DE JOC:

El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera.

AVALUACIÓ:

Els tres grups (A, B i C) s'avaluaran per ELO català i per ELO FIDE.

DESCANSOS:

Un esportista pot demanar, com a màxim, 2 descansos (byes) de zero punts.

Els descansos s'han de sol·licitar durant el torneig -abans d'acabar la ronda en curs- a l'àrbitre principal segons el formulari que estarà a disposició dels jugadors a la sala de joc o ve per email a federacio@escacs.cat. Si es vol demanar bye a la primera ronda, s'ha de sol·licitar mitjançant correu electrònic a federacio@escacs.cat

INCOMPAREIXENCES:

L'esportista que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada, serà retirat del campionat.

Si hi ha una justificació a la incompareixença, l'esportista l'ha de comunicar el mateix dia de joc abans de les 22:00 hores, directament a l'àrbitre principal oscar.escacs@gmail.com.

Un jugador retirat o eliminat no té dret a premi.

Tot esportista eliminat / retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

RETARDS:

L'esportista que es presenti amb 60 minuts de retard respecte a l'hora oficial de començament de la ronda perdrà la partida.

APARELLAMENTS i RESULTATS

Els aparellaments, resultats i classificacions es publicaran als webs de la Federació Catalana d'Escacs i de Chess-Results.

Cada dilluns abans de les 20:00h es publicaran els aparellaments, i hi haurà un període de 24 hores per fer reclamacions i es consideraran definitius a les 20:00 hores del dimarts.

Els emparellaments de la ronda 1 sortiran el 22/09/22 a la nit.

DESEMPATS:

  1. Resultat Particular
  2. Bucholz-1 amb ajustament FIDE – oponent virtual
  3. Bucholz Total amb ajustament FIDE – oponent virtual
  4. Sonneborn-Berger amb ajustament FIDE-oponent virtual
  5. Performance Recursiva (54)

OBLIGACIONS:

Els participants al campionat hauran de col·locar les peces sobre el tauler i, en acabar la partida, recollir-les i portar-les, junt amb el tauler i rellotge, al lloc que l'organització designi.

RECLAMACIONS:

Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels jugadors.

Tota reclamació dirigida al Comitè de Competició de la FCE sobre una decisió de l'equip arbitral haurà d'estar feta per escrit i lliurada a l'àrbitre principal / director del Torneig en un termini màxim de 30 minuts després del final de la ronda.

TELEFONIA:

Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l'àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, per al jugador comporta la pèrdua de la partida o l'expulsió de la sala de joc de l'espectador.

DIRECCIÓ TORNEIG:

El director del Torneig serà el Sr. Javier Pescador Serrano.

ARBITRATGE:

  • AC Oscar Ferrer Joyera
  • ACP Rubén Fernández Soriano

ÈTICA:

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dins com fora de les instal·lacions esportives.

No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l'àrbitre.

No es poden analitzar les partides a la sala de joc.

PUBLICITAT:

La Federació Catalana d'Escacs – delegació de Tarragona té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel que prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, en formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l'organització a publicar imatges del torneig en les quals apareguin per tal de fer difusió de l'activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment. La Federació Catalana d'Escacs només es fa responsable de les imatges publicades en els seus mitjans.

ESPECTADORS:

Els jugadors d'altres partides no poden parlar sobre una partida o interferir-hi de qualsevol altra manera. Si és necessari, l'àrbitre pot fer fora del recinte de joc els infractors. Si algú observa una irregularitat, només pot informar l'àrbitre (Lleis dels Escacs, Art. 12.7).

INVITACIONS

Per facilitar el muntatge de la sala, els clubs que s’ofereixin a col·locar escaquers, caixes de peces, rellotge i números a sobre de les taules abans de l’inici de la ronda, se’ls assignaran tres invitacions a la inscripció per cada dues jornades que munten, o una invitació si és només una jornada. S’exceptuen la primera i la darrera jornada (1a i 9a ronda). El Club Escacs Hospitalet de l’Infant no està inclòs en aquestes invitacions. Els clubs que vulguin assumir el muntatge de la sala ho han de comunicar mitjançant correu electrònic a federacio@escacs.cat

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR:

Tot el no previst en aquestes bases es regirà per la normativa FCE i FIDE.

La participació en el campionat implica l'acceptació d'aquestes Bases.

PREMIS i TROFEUS

  • Trofeus per al Campió, Sots-campió i Tercer classificat del GRUP”A”
  • Trofeus per al Campió, Sots-campió i Tercer classificat del GRUP”B”
  • Trofeus per al Campió, Sots-campió i Tercer classificat del GRUP”C”

Els trofeus es lliuraran a la FESTA POPULAR de la DELEGACIÓ TERRITORIAL a celebrar a l’any 2023.

Els tres primers classificats de cada grup estaran invitats al dinar de germanor de la FESTA POPULAR de la DELEGACIÓ TERRITORIAL a celebrar a l’any 2023.

El primer classificat del grup A d’un club de la Territorial de Tarragona, rebrà com a premi 250 euros a justificar amb l’allotjament, transport o manutenció per participar al Campionat d’Espanya d’Escacs organitzat per la FEDA durant l’any 2023. L’allotjament serà en habitació doble compartida, però si el premiat vol una individual o té la intenció d'anar acompanyat, podrà demanar el canvi, que anirà a càrrec de l'esportista o l'acompanyant. L’hotel podrà ser el mateix de l’organització o un altre que determini la Federació Catalana d’Escacs - delegació de Tarragona. L’allotjament es contractarà una vegada el jugador premiat s’hagi inscrit al torneig i justifiqui a la FCdE el pagament de la inscripció. Si el primer classificat no pot assistir-hi, i ho notifica amb suficient antelació, el premi passarà al segon classificat. Si aquest tampoc no pot participar-hi, s’oferirà al tercer classificat. Si aquest tampoc pot anar-hi el premi quedarà desert. El premiat haurà de ser jugador d’un club de la Territorial de Tarragona en el moment de participar al Campionat d’Espanya.