JUNTA DIRECTIVA FCE

President: Pepo Viñas Racionero         

Vicepresident primer: Josep Serra Palomar                               

Vicepresident segon responsable escacs base: Ramon Chalmeta Ugas 

Tresorera: Montserrat Gracia Escarp

Secretària General: Teresa Muñoz Muñoz                         

Cap d'àrea de màrqueting i comunicació amb rang de vicepresident: Ramón Caro Martínez               

Vocal de planificació: Oskar Stober Blazquez             

Vocal d'escacs i escoles: Marta Amigó Vilalta                       

Delegat de Tarragona: Ferran Torta Navarro

Delegat de Girona: Carles Vila Camps

Vocal d'escacs psicologia: Blanca Torras Vilches

Vocal d'organització: Jaume Gayoso Rodriguez

Vocal de noves tecnologies: Diana Ruth López Atay

Vocal representant d'àrbitres: Xavier Valios Blanco

Escacs femení: Inès del Arco López

 

COMISSIÓ ESPORTIVA

Ramon Chalmeta Ugas

Jordi Magem Badals

Jaume Gayoso Rodriguez

Jaume Ribera Pané

Carles Vila Camps

 

ALTRES CÀRRECS FEDERATIUS QUE NO PERTANYEN A LA JUNTA

 

Director Esportiu: Jordi Magem Badals

Gerent: Antoni López Manzano

Delegat de Gent Gran: Jaume Bosch Romay

 
 
Nota: Els Caps d'àrea tenen la consideració de vicepresidents.