Monitors amb llicència per la FCE per a la temporada 2021

MONITOR
BOSCH PORTA, CRISTINA
COMAS FABREGO, LLUIS 
ESPAU ALAVEDRA, IVO 
FERNANDEZ MADRID, CARLOS
GOMEZ-PARDO GORDILLO, VICTOR 
GUERRA MENDEZ, JOSE ANGEL
LOPEZ COROMINAS, ALBERT
MAGEM BADALS, JORDI
OMS PALLISSE, JOSEP
RAHAL, MICHAEL
VIDAL PALOU, JORDI