Per a una millor sostenibilitat mediambiental, enguany no s'entregarà la documentació en paper.