Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Carrer Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats), el pròxim dia 30 de novembre de 2019, a les 9:30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria.

 

O R D R E  D E L  D I A


INFORME DEL PRESIDENT 


Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

  1. Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu corresponent al 2020.
  2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2020.
  3. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva.
  4. Propostes de la Junta Directiva.
  5. Propostes de les entitats afiliades.
  6. Torn obert de paraula.

 

Un cop finalitzada l’assemblea es realitzarà el sorteig de la Primera i Segona Divisió de la Lliga Catalana 2020.

Les propostes dels clubs, que no tinguin el suport de la Junta Directiva han de tenir l’aval del 10% del total de clubs afiliats i que tinguin entrada a la Federació amb 30 dies d’anticipació a la data de celebració, a fi de quedar incloses en l’ordre del dia. 

Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments. Les propostes han de tenir 3 apartats: Redactat actual de l’article en qüestió, nou redactat que es proposa, i motius del canvi proposat. Les propostes han de respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals.Jose Claudio Viñas Racionero 

President Federació Catalana d’Escacs