REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 19 hores del dia 19  de desembre de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, l’escrit d’apel·lació de Ramón Verdés i la resolució del Comitè de Competició de la FCE.

 

VIST,  la reclamació del jugador Ramón Verdés en relació a l’aparellament de la ronda 8 del Torneig Open de Montbui 2008.

 

ATÈS, l’informe de l’àrbitre del torneig. L’àrbitre va atendre la reclamació del Sr. Verdés,  tot i que no la va estimar, va revisar el sorteig i va arribar a la conclusió que el sorteig era correcte.

 

ATÈS, l’article F6 del Reglament del Suís de la FIDE. Un aparellament fet públic oficialment no serà canviat a no ser que vagi en contra dels criteris absoluts d’aparellament (B1 y B2).

 

ATÈS, que el sorteig es realitzava per procediment informàtic i el programa estava configurat d’igual manera per a totes les rondes del torneig. 

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Desestimar la reclamació del jugador Ramón Verdés, i ratificar en tots els seus punts la resolució del Comitè de Competició ja que no s’aprecia cap irregularitat en sorteig efectuat per l’àrbitre del torneig. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE

Barcelona, 19 de desembre de 2008