Es convoca a la sessió d'Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Carrer Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats), el proper dia 1 de juny de 2024, a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria.

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT

  1. Nomenament de dos interventors per a l'aprovació de l'acta de l'assemblea.
  2. Aprovació, si s'escau, del balanç econòmic a 31/12/2023
  3. Aprovació, si s'escau, del compte de resultats
  4. Aprovació, si s'escau, de la memòria econòmica 2023
  5. Aprovació, si s'escau, de la memòria esportiva corresponent al 2023.
  6. Torn obert de paraula.

 

DOCUMENTACIÓ

 

Jose Claudio Viñas Racionero

President

Federació Catalana d’Escacs