AJORNAMENT DE LA RONDA 9 DE LA LLIGA CATALANA

Ateses les recomanacions i restriccions relatives a les competicions esportives del Govern de la Generalitat, i l’apel·lació a la responsabilitat dels dirigents de Federacions i Clubs, la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs ha decidit ajornar la novena ronda de la Lliga, a excepció de la Divisió d’Honor que sí que es disputarà.

S’ha tingut en compte que diferents clubs han manifestat a la Federació que els seus locals de joc són espais públics cedits pels seus ajuntaments, els quals no els han garantit que els permetin la seva utilització per aquest diumenge. Al tractar-se de la darrera ronda, no sembla coherent que uns equips puguin jugar i d’altres no, fet que ha motivat l’ajornament de la ronda.

En el cas de la Divisió d’Honor no s’ajorna la competició, ja que es poden conèixer i controlar més fàcilment els aforaments i, per tant, complir amb les instruccions dictades per les autoritats sanitàries.

Això no obstant, i a la vista de la velocitat en què canvien els criteris d’actuació, es publicaran nous comunicats que podran afectar la propera ronda de lliga, així com les mesures que s’adoptaran per a la resta de competicions