En les pròximes setmanes es publicarà la circular d’un nou curs de monitors per a l’obtenció del títol de monitor federatiu. Aquest curs es té previst que es comenci el desembre.

Recordem que el títol de monitor federatiu és un títol exclusiu de la Federació Catalana d’Escacs. Així i tot, té el reconeixement pel ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya), acreditació oficial de la Generalitat de Catalunya per a les persones que es dediquen a l’activitat professional de l’esport.

Per altra banda, des de la Federació volem promocionar professionals en l’ensenyament dels escacs per mitjà dels títols oficials de tècnic esportiu que estant establerts per l’Escola Catalana de l’Esport. Aquests títols obren portes a sortides professionals que van més enllà dels escacs. Per a més informació en detall dels diferents tipus de nivell i què comporten, ho podeu consultar a Ensenyaments Esportius.

Així mateix, es fa una Enquesta per a copsar la conveniència d’impartir els cursos oficials de l’Escola Catalana de l’Esport:

  • Tècnic de Nivell 1: amb blocs específics d’escacs i de l’esport en general i vàlid pel registre ROPEC.
  • Tècnic de Nivell 2: títol oficial equivalent a un cicle formatiu de grau mitjà.