BASES

El torneig és obert a tots els esportistes amb llicència federativa en vigor. Queda reservat el dret d’admissió per part de la FCE - Delegació Territorial de Tarragona.

Organitza el torneig la Federació Catalana d'Escacs - Delegació Territorial de Tarragona, en col·laboració amb els clubs d'escacs de CERAP Riudoms, Salauris, Montblanc, Amposta, l’Hospitalet de l’Infant, Vila-Rodona, Cambrils i Reus Deportiu.

El torneig es disputarà pel sistema suís FIDE basat en valoració (Sistema Holandès) a 8 rondes amb l’ajuda del programa informàtic swiss-manager.

El torneig serà avaluat per a Elo català i Elo FIDE.

Direcció i arbitratge

 • Director del Torneig: Xavier Gómez Sanz i Jordi Mas Mestres
 • Àrbitre Principal: Josep Antoni Mateu Valentines

Grups de competició

Hi hauran tres grups de competició:

 • GRUP A: per jugadors amb Elo català igual o superior a 2000.
 • GRUP B: per jugadors amb Elo català igual o superior a 1751 fins a 1999.
 • GRUP C: per jugadors amb Elo català igual o inferior a 1750.

Els esportistes que vulguin jugar en un grup superior al seu ELO, ho hauran de demanar i la direcció del torneig valorarà la seva petició.

Horari i ritme de joc

Les partides s’iniciaran a les 16:30 hores.

El ritme de joc serà de 90 minuts per a cada jugador més 30 segons d'increment per jugada, des de la primera.

L’esportista que es presenti davant el tauler d’escacs després de 60 minuts des de l’inici establert de la ronda, perd la partida, tret que l’àrbitre decideixi una altre cosa.

Calendari

DATA

CLUB

ADREÇA LOCAL

27/04/2024

CERAP Riudoms

Escola Beat Bonaventura, C/ Doctor Fleming s/n., Riudoms

04/05/2024

Cambrils

Hotel Sol Port, Rambla del Regueral, 11, Cambrils

11/05/2024

Montblanc

Plaça de Sant Francesc 2, Montblanc

18/05/2024

Amposta

Carrer Sebastià Juan Arbó, Amposta

25/05/2024

L’Hospitalet de l’Infant

Carrer de les Eres 57, Casal Poliesportiu, Vandellòs

01/06/2024

Vila-Rodona

Avinguda Enric Benet 4, local de fires, Vila-Rodona

08/06/2024

Gandesa

Societat Unió Gandesana, Rambla de la Democràcia, 2 (Gandesa)

15/06/2024

Salou

C/Advocat Gallego 2, Teatre Auditori de Salou


Totes les partides caldrà jugar-les en el local de joc designat i respectant l’horari establert.

Import de les inscripcions:

 • Preu general:                              25,00 €
 • Preu participants sub-12:             12,00 €

Inscripcions

Es realitzaran a través del formulari segons els grup que es vulgui participar. Un cop omplert el formulari, tot seguit es farà el pagament per targeta de crèdit llevat que s’indiqui que es carregui a compte del club.

Termini d'inscripció: dimecres, 24 d’abril, a les 19:00 hores. Si algú vol inscriure's més tard d’aquesta data, ha d'enviar un correu a federacio@escacs.cat per entrar a la 2a ronda.

Descansos i aparellaments

Un jugador pot demanar, com a màxim, dos (2) descansos (byes) de zero (0) punts. Cal sol·licitar-los en acabar la ronda anterior a l’àrbitre principal o en el formulari d’inscripció per als byes de la primera ronda. El participant que no jugui l’última ronda es considerarà retirat.

L’esportista que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada a criteri de l’àrbitre, serà retirat del torneig. Dues incompareixences, suposen l’eliminació de l’esportista del torneig.

Tot esportista eliminat/retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

Els aparellaments es publicaran cada dilluns. Hi haurà un període de 24 hores per fer reclamacions i es consideraran definitius a les 24:00 hores del dimarts.

Desempats

En finalitzar la darrera ronda es realitzarà un sorteig per establir l’ordre d’aplicació dels següents sistemes de desempat:

 • Buchholz Brasiler (-1) amb ajust fide.
 • Buchholz Total amb ajust fide.

En cas de persistir l’empat, s’aplicaran, i per aquest ordre, els desempats següents:

 • Particular
 • Sonneborn-Berger amb ajust fide.
 • Performance recursiva (54)
 • Sorteig

Trofeus i premis

Els trofeus es lliuraran als guanyadors durant la festa dels escacs tarragonins, que se celebrarà el dia 16 de juny de 2024.

Els premis no es repartiran entre els empatats. Es lliuraran per estricte ordre de classificació després d’aplicar els desempats establerts. No són acumulables. Si un esportista accedeix a dos premis, se li entregarà el de major valor econòmic, quedant l’altre desert.

Els premis en metàl·lic es pagaran per transferència bancària i estaran subjectes a retenció d’IRPF. Serà imprescindible que tots els premiats facin arribar a la Federació, el rebut signat, el seu número IBAN de compte bancari i el seu DNI escanejat. Pel que fa els premiats menors d’edats, el premi serà cobrat pels seus representants legals.

Els esportistes que no han presentat la documentació establerta pel cobrament del premi abans del 30 de juny del 2024, es considerarà que renuncien al mateix i perden tots els drets a reclamar-lo.

PREMIS PER CLASSIFICACIÓ GRUP - A:

 • 1er class.: 450 € + TROFEU
 • 2n class.: 300 € + TROFEU
 • 3r class.: 200 € + TROFEU
 • 4t class.: 100 €
 • 5è class.: 90 €
 • 6è class.: 80 €
 • 7è class.: 70 €
 • 8è class.: 60 €

PREMIS PER CLASSIFICACIÓ GRUP - B:

 • 1er class. : 120€ + TROFEU
 • 2on class. : 100€ + TROFEU
 • 3r class. : 80€ + TROFEU
 • 4t class. : 70€
 • 5è class. : 50€

PREMIS PER CLASSIFICACIÓ GRUP – C

 • 1er class. : TROFEU + LLIBRE
 • 2on class. : TROFEU + LLIBRE
 • 3r class. : TROFEU + LLIBRE
 • 4t class. : LLIBRE
 • 5è class. : LLIBRE
 • 1er class. Sub-16: TROFEU
 • 1er class. Sub-14: TROFEU
 • 1er class. Sub-12: TROFEU
 • 1er class. Sub-10: TROFEU
 • 1er class. Sub-8: TROFEU

Altres

Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels participants.

Tota reclamació sobre una decisió de l’equip arbitral haurà d’estar feta per escrit, dirigida la Comitè de Competició de la FCE i lliurada al Director del Torneig (o la persona que la substitueixi) en un termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins la sala de joc sense l’autorització de l’àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, per a l’esportista comporta la pèrdua de la partida, mentre que per a un espectador comporta l’expulsió de la sala de joc.

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dins com fora de les instal·lacions esportives.

No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.

No es poden analitzar les partides a la sala de joc.

Els espectadors i participants d’altres partides no poden parlar sobre una partida o interferir-hi de qualsevol altra manera. Si és necessari, l’àrbitre pot fer fora del recinte de joc els infractors. Si algú observa una irregularitat, només pot informar a l’àrbitre (Lleis del Escacs, Art. 12.7 ).

Tot el no previst en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE i FIDE.
La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases.

Els participants autoritzen la publicació de les seves dades personals i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, partides, etc.). La FCE captarà imatges del torneig i dels participants. Si algun esportista no vol estar present en aquestes imatges, ho ha de demanar, per escrit, al Director del Torneig o a l’Àrbitre, a l’inici de la primera ronda per tal que en les imatges captades per la FCE no hi aparegui. La FCE només es fa responsable de les imatges que publiqui en els seus mitjans propis o altres mitjans que publiquin articles de la pròpia federació.

 

Cambrils, a 27 de marçde 2024

Xavier Gómez Sanz

Delegació Territorial de Tarragona