Aquest estiu 2023 la Delegació de Tarragona de la Federació Catalana d'Escacs organitza de nou els tres dos circuits d'escacs ràpids que agrupen les proves de diferents comarques de la Delegació:

  • VIII Circuit Terres de l'Ebre
  • VII Circuit Tarragona Nord - Costa Daurada.

Per manca de tornejos registrats al Circuit de la Costa Daurada, aquest es fusiona amb Tarragona Nord.

Les dates de les proves de cada un dels circuits s’anirà informant a mesura que es vagin coneixent. També s'indicaran els locals i hora de joc.

Es convida a tots els clubs i entitats a participar en algun dels tres dos circuits.

La pàgina informativa dels calendaris dels dos circuits es pot consultar aquí:

Circuit d’Escacs Ràpids - D.T. Tarragona 2023

Bases Circuit d'Escacs Ràpids 2023:

1. L'objectiu del Circuit és promoure el joc dels escacs i fer-lo arribar a tots els aficionats.

2. Hi haurà tres dos circuits en la Delegació Territorial de Tarragona: Tarragona Nord - Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

Integraran el circuit els torneigs d'escacs ràpids que s'organitzen clubs, entitats o particulars que vulguin participar-hi.

3. Les proves dels circuits podran ser avaluades per a Elo català ràpid, o no; queda a criteri dels organitzadors homologar el torneig. En cas de voler-les homologar recordar que han de disposar d'un àrbitre amb llicència en vigor per la Federació Catalana d'Escacs en el torneig.

4. Hi ha una primera prova comuna per a tots els circuits, que és la Festa Territorial i que és l'inici dels campionats de ràpides o llampec de l'estiu.

5. Per inscriure un torneig a un dels circuits s'ha d'omplir el FORMULARI.

6. Cada torneig tindrà el format de temps de joc que l'organitzador desitgi, sempre que sigui d’escacs ràpids. El ritme proposat des de 5 minuts + 3 segons/jugada, però cada club o organitzador pot utilitzar el que cregui oportú. Es recomana que hi hagi increment en el ritme escollit.

7. Al guanyador d'una prova (el primer classificat) se li donaran 35 punts, al 2n classificat 30 punts, al 3r classificat 25 punts, al 4t classificat li corresponen 20 punts, al 5è 19 punts, al 6è 18 punts i així consecutivament fins al 23è classificat, que se li donaran 1 punt.

8. Els organitzadors es comprometen a lliurar la classificació final de la prova en format Excel al responsable de cada circuit:

-        Terres de l'Ebre: cruiz@coft.org

-        Costa Daurada: romeu@litegrup.com

-        Tarragona Nord: jordi.mas03@gmail.com

És obligatori entregar-ho en format Excel. Si no es fa en suport informàtic la prova no s'avaluarà.

9. La data màxima per organitzar una prova dins del circuit és el cap de setmana previ a la primera ronda del Campionat Individual Absolut de Tarragona 2023.

10. Una vegada finalitzat tots els campionats del circuit, se sumaran els punts de totes les proves on hagi participat.

11. El guanyador del circuit serà el jugador que hagi assolit més punts. El subcampió serà el segon jugador amb més punts i el tercer classificat el tercer amb més punts.

12. En cas d'empat a punts, els desempats es regiran pels següents criteris:

  • Guanyarà el jugador que hagi aconseguit més vegades la 1a posició en totes les proves disputades.
  • En cas que en aquest desempat també hi hagi empat, guanyarà el jugador que hagi obtingut més vegades la 2a posició en totes les proves disputades.
  • En cas que en aquest desempat també hi hagi empat, guanyarà el jugador que hagi obtingut més vegades la 3a posició en totes les proves disputades.
  • Si també hi ha empat, serà guanyador aquell jugador que quedés millor classificat a la prova del circuit on hi hagi hagut més jugadors participants.
  • En cas d'empat, es computarien el nombre de victòries entre enfrontaments particulars. I en cas d'empat, guanyaria qui tingués més victòries jugant amb negres.

13. S'entregarà un trofeu als tres millors classificats de cadascun dels circuits.

També s'entregarà un trofeu al millor jugador de tram: es premiarà amb un trofeu al millor jugador del tram de 1500 a 1800 punts Elo català ràpid (T1) i al millor jugador del tram 1000 a 1499 punts Elo català ràpid (T2) de cadascun dels circuits. Com l'Elo pot variar, s'agafarà de referència per a tot el circuit 2023 l'Elo del jugador de la llista de l'1 de juny.

14. El trofeu als tres millors classificats i millors jugadors de tram (T1 i T2) de cadascun dels circuits s'entregarà en la darrera prova.

En cas d'absència del jugador, el trofeu se li entregaria en la primera ronda de l'individual de Tarragona 2023.

15. Els guanyadors dels circuits d'escacs ràpids estaran convidats al Campionat Individual Absolut de Tarragona 2023 i a un dels dos oberts de delegació de Tarragona 2024: El Memorial Calbet o bé a l'Obert Terres del Sud (escollir-ne un).

Els subcampions dels circuits d'escacs ràpids estaran convidats a un dels dos oberts de delegació de Tarragona 2024: El Memorial Calbet o bé a l'Obert Terres del Sud (escollir-ne un).

Els tercers classificats dels circuits d'escacs ràpids estaran convidats al Campionat Individual Absolut de Tarragona 2023.

17. Els trofeus i premis no són acumulables en un mateix circuit.

18. Un jugador no federat a un club de la FCE no podrà optar al premi de tram i només competirà per a la classificació general del circuit.

19. La delegació de Tarragona proporcionarà a cada circuit 30 jocs complets (30 jocs de peces, 30 taulers i 30 rellotges) més un joc de numeradors. Cada organitzador de cada prova es farà responsable de comptar el material que rep i entrega a l'organitzador següent.

20. Els participants de les diferents proves dels circuits cedeixen el dret d’imatge a l’organització per la difusió de l’esdeveniment dels resultats de la prova i la promoció dels escacs.

21. La participació en el circuit de tot torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

 

El Vendrell, a 2 de maig de 2023

Jordi Mas Mestres

Delegació Territorial de Tarragona