BASES

ORGANITZACIÓ

Organitzat per Federació Catalana d’Escacs – Delegació de Tarragona, amb la col·laboració de la Societat Unió Gandesana.

LOCAL DE JOC

Serà el mateix per a totes les categories i rondes: Rambla Democràcia núm. 2 de Gandesa (Terra Alta).

PARTICIPANTS

Poden participar tots els equips dels clubs que formen la Delegació de Tarragona.

Els equips s'hauran d'inscriure amb la categoria que tenen la temporada 2018 a la Lliga Catalana. Si algun club ha inscrit un equip al campionat per equips sub-12 de promoció aquest equivaldrà a un equip de 3a categoria. 

Els equips de la Copa es formen amb els mateixos jugadors que participen a la Lliga Catalana pel que fa a la seva titularitat. Un titular d’un equip no podrà jugar en un d’inferior categoria, a excepció dels jugadors amb elo 1700 o inferior. Els equips que no hagi tramitat la llista d’ordre de forces en la data prevista, s’aplicarà la llista per defecte dels jugadors que hagi tramitat el club, és a dir, per ordre d’elo i dintre del mateix elo l’ordre alfabètic. En equips de 10/8 jugadors, els quatre primers seran titulars de l’equip A-1, B-1, etc. i el 6/4 següents titulars del A-2, B-2, etc

Els delegats presentaran una llista amb els jugadors de cada equip (titulars i suplents) que participarà al torneig, per correu electrònic ( federacio@escacs.cat ) el dia 3 de gener a les 19:00 hores com a molt tard. Aquesta llista es podrà modificar, en un 50%, 15 minuts abans de començar la competició.

Un mateix jugador no pot jugar en dos equips diferents

DIA I HORARI D’INICI

Tota la competició es jugarà en un sol dia, el 7 de gener de 2018, en dues sessions: la sessió del matí començarà a les 9:30 ( 4 RONDES ) i la sessió de la tarda a les 16:00 ( 3 RONDES ). 

RITME DE JOC

Quinze minuts (15’) per jugador més cinc segons (5”) d'increment per jugada – Escacs actius

El temps de tolerància per la presentació de l’esportista davant del tauler serà a caiguda de bandera.

L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada, restaran eliminats de la competició.

SISTEMA DE JOC

Es jugarà pel Sistema Suís basat en Valoració a set (7) rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts).

El rànquing inicial es farà per ELO Català ràpid dels primers quatre (4) esportistes titulars (teòrics) de cada equip.

Els aparellaments es publicaran uns minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la que volen no ser aparellats.

S’aplica l’APÈNDIX A: ESCACS RÀPIDS de les Lleis del Escacs i lo establert en l’apartat A4.

ALINEACIONS

La composició dels equips serà com a mínim de quatre (4) titulars.

Cada equip podrà comptar com a màxim amb dos jugadors amb bandera FIDE estrangera. Els esportistes amb bandera de la FIDE andorrana no comptaran com estrangers.

En els alineacions, no cal respectar l’ordre de forces.

Abans de començar la ronda els delegats dels equips contrincants fixaran l’alineació de forma simultània. Per poder començar una ronda serà necessària la presència, com a mínim, de dos esportistes.

És molt important la col·laboració dels delegats dels equips amb la confecció correcta de les actes per minimitzar els errors del càlcul de l’elo.

És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista d’ordre de forces i la composició dels seus propis equips compleix la normativa vigent.

En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris.

L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.

Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dintre com fora de les instal·lacions esportives

ELO

El torneig és vàlid per ELO FIDE i ELO CATALÀ de ritme ràpid.

DESEMPATS

Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

 • Suma de punts per encontre
 • Resultat particular
 • Tall de Buchholz 1 [amb ajust FIDE]
 • Buchholz total [amb ajust FIDE]
 • Sorteig

L'ajust FIDE s'aplicarà en cas que un equip sencer no es presenti, que un equip es vegi obligat a descansar, o per les rondes que un equip estigui retirat. En aquest cas, a l'equip se li sumaran els punts de Buchholz equivalents a l'oponent virtual. Per a la resta d'equips, aquests encontres comptaran amb els punts reals.

Els punts de Buchholz equivalents a l’oponent virtual es calculen, en aquest cas, com la suma de:

a) Els punts de l’equip a l’inici de la ronda del partit no jugat.

b) Un punt i mig per partit no jugat.

c) Dos punts més per cadascuna de les rondes restants.

DIRECTOR DEL TORNEIG

Ferran Torta

ARBITRATGE

Àrbitre principal.-     Josep M Camell (AF)

Àrbitre adjunt.-         Josep Terrones (AC)

Àrbitre auxiliar.-       Òscar Ferrer (ACP)

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables. Les reclamacions sobre una decisió de l’àrbitre principal no impediran el desenvolupament de la competició i seran enviades, un cop finalitzat el torneig, al Comitè de Competició de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats.

Hi ha un imprès oficial de reclamació de la F.C.E. a disposició dels participants.

Totes les reclamacions es faran per escrit, s’entregaran al director del torneig, abans  de publicar l’aparellament de la següent ronda o en el termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

No està permès fer servir telèfons mòbils dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre. El fet de sonar el telèfon del jugador comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.

REGLAMENTACIÓ APLICABLE

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, els reglament de la Copa Catalana i el reglaments de la FCdE o la FIDE.

PREMIS

Hi hauran trofeus per al primer i segon classificat de cadascun dels grups.

 • Campió i subcampió
 • 1r Classificat i 2n Classificat per la Fase Final B ( 2ª Div)
 • 1r Classificat i 2n Classificat per la Fase Final C (Pref)
 • 1r Classificat i 2n Classificat per la Fase Final D (1ª Cat)
 • 1r Classificat i 2n Classificat per la Fase Final E (2ª Cat)
 • 1r Classificat i 2n Classificat per la Fase Final F (3ª Cat)

S’entregaran a la festa dels escacs tarragonins (que se celebrarà al mes de juny). 

Això obstant, a l’equip campió absolut se li entregarà en finalitzar el torneig un gran trofeu el qual servirà per exposar-ho al seu club i mostrar-ho a les administracions públiques o empreses privades que col·laborin amb la seva entitat. Aquest trofeu s’haurà de retornar el dia de la festa dels escacs tarragonins que es celebrarà al mes de juny de 2018. Per aconseguir el trofeu en propietat el club o entitat l’haurà de guanyar en tres edicions consecutives o cinc alternatives, en tots dos casos a comptar des de l’edició de l’any 2016.

ALTRES

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

ACTIVITATS PARAL·LELES

Activitats previstes per als acompanyants durant la celebració de la Copa Tarragona:

1- Visita al celler modernista de Gandesa, de l’arquitecte Cèsar Martinell (deixeble de Gaudi), visita guiada pel poble i barri antic.

2- Preu especial per al Museu de la Guerra Civil CEBE , de Gandesa

Addicional: segons gent apuntada es durà a terme una cata de vins