APARELLAMENTS:

SUB-14

SUB-16

SUB-18

ORGANITZA:

Federació Catalana d’Escacs – Delegació de Tarragona conjuntament amb els Consells Esportius de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.

DIES DE JOC:

3 dissabtes al matí: 11, 18 I 25 de novembre (es disputaran dues rondes cada dia).

LOCAL DE JOC:

Es jugarà a Salou, concretament a l'Institut Jaume I, emplaçat al carrer Advocat Gallego, núm. 6, al costat de l'Ajuntament.

HORA D’INICI:

La primera ronda començarà a les 09:30 hores. la segona ronda, un cop finalitzi la primera i es publiqui l’aparellament.

L’esportista que no s'hagi presentat a la seva partida passats 30 minuts de l’hora oficial d’inici de la ronda, perdrà la partida.

CATEGORIES:

SUB-14 – Nascuts l’any 2004 i 2005

Sub-16 – Nascuts l’any 2002 i 2003

Sub-18 – Nascuts l'any 2000 i 2001.

PARTICIPANTS:

El torneig és obert a tots els esportistes inclosos en les franges d'edat mencionades al punt anterior que tinguin llicència de la FCE en vigor per a l’any 2018. Els participants podran inscriure’s en la seva categoria “natural” segons l'edat o bé, en categories superiors, en el cas que ho desitgin i ho sol·licitin.

De totes maneres, un esportista SUB-12 o de categories inferiors pot sol·licitar la inscripció a qualsevol de les tres categiories d'aquest torneig. El Director del Torneig estudiarà la petició i valorarà la idoneïtat o no de la sol·licitud. Això no treu la obligació dels jugadors de participar en la seva categoria per poder participar a la Final de Catalunya.

Podran inscriure's a través de la Federació Catalana d'Escacs els esportistes que pertanyin a qualsevol club d'escacs de la província de Tarragona. També podran inscriure’s jugadors dels Consells Esportius si així ho sol·liciten; se li assignarà l’Elo d’acord amb les taules d’edats que s’utilitzen per als sub-08 a sub-14.

 

INSCRIPCIÓ:

La inscripció s'ha de realitzar mitjançant el formulari electrònic corresponent: CLICA AQUÍ.

La data límit d’inscripció es el dia 31 d’octubre de 2017.

La quota d’inscripció és de 10,00 € per a cada participant, la qual es carregarà al compte intern del club.

SISTEMA DE JOC:

La competició serà única per a cada categoria (mixta).

En principi, es jugarà pel sistema suís basat en valoració a 6 rondes. En funció de la inscripció a cada categoria es podria modificar aquest sistema a una lliga, play off,...

Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS MANAGER. No s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenients. El rànquing inicial es farà per ELO català.

Els aparellaments es publicaran el dimarts anterior a la ronda a partir de les 20 hores. Si un participant no vol ser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de finalitzar la ronda anterior o per escrit, al correu federacio@escacs.cat, fins dilluns a les 19:00 h.

RITME DE JOC:

Per a totes les categories, el ritme de joc serà de 60 minuts a caiguda de bandera, per a cada esportista. S’aplicarà G.4 de les Lleis del Escacs.

PUNTUACIONS:

La puntuació per partida serà la següent:

guanyada 1 punt

taules 0,5 punts

perduda 0 punts

 

DESEMPATS:

En cas d'empat, quan hagi finalitzat la competició, es resoldrà :

SISTEMA DE JOC:

SUÍS FIDE

1r.        Buchholz, menys el més fluix

2n.       Buchholz total  

3r.        Resultat particular  

4t.        Sonneborn-Berger

5è.       Major nombre de partides guanyades (no compten les partides no jugades)

6è        Sorteig

ROUND-ROBIN (LLIGA)

1r.        Resultat particular

2n.       Major nombre de partides guanyades (no compten les partides no jugades)

3r.        Sonneborn-Berger

4t.        Sorteig

L’ajustament FIDE serà per l’oponent virtual. (C.04.5 General Handling Rules- FIDE Handbook.)

ÀRBITRES:

L’àrbitre principal, que gestionarà les rondes, està pendent de la licitació. La gestió i organització dels arxius serà la definida en la licitació de l’arbitratge.

Les decisions de l'àrbitre principal seran inapel·lables.

DIRECTOR DEL TORNEIG:

Ferran Torta Navarro.

INCOMPAREIXENCES:

Els esportistes que tinguin una incompareixença sense justificar podran ser retirats de la competició a criteri de l'Àrbitre Principal. Així mateix es retirarà tot participant que no s’hagi presentat a la primera ronda de cada dia.

TELEFONIA:

No està permès fer servir telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre. Si el telèfon emet algun soroll, per a l'esportista comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.

PREMIS:

Hi haurà trofeus per als 3 primers de la classificació general de cada categoria.

El lliurament de premis es durà a terme en finalitzar l'última ronda del campionat.

ACCÉS A LA SALA DE JOC:

L’accés a la sala per als participants i per al públic s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

ALTRES:

Aquest torneig serà vàlid per a ELO català.

Tot esportista participant al torneig haurà de tenir un delegat responsable d'ell que sigui major d'edat.

Aquest campionat és classificatori per al Campionat de Catalunya d’Edats 2018. Les places classificatòries per a la final es publicaran després de la cinquena ronda de joc, un cop consolidat el número de participants al torneig.

Per resoldre tot el que no s'hagi previst en les normes presents, general i tècnica, s'aplicaran els reglaments oficials de joc de la Federació Catalana d'Escacs, FEDA i FIDE.

Es donarà un ajut de 250€ al club organitzador.

Amposta, 15 de setembre de 2017.