Obert de Terres del Sud – 2017

BASES

 1. El torneig és obert a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor. Queda reservat el dret d’admissió per part de la FCE - Delegació de Tarragona.
 2. Organitza el torneig la Federació Catalana d'Escacs - Delegació de Tarragona, en col·laboració amb els Clubs d'Escacs del Peó Vuit, La Ràpita, SU Gandesana, Riu Sénia i CE Ruy López.
 3. El torneig es disputarà pel sistema suís FIDE basat en valoració (Sistema Holandès) a 7 rondes amb l’ajuda del programa informàtic swiss manager.  Hi hauran un sol  grup de competició.
 4. El torneig serà avaluat per a ELO català i ELO Fide.
 5. Horari  de joc: Les partides s’iniciaran a les 16:30 hores.
 6. Ritme de joc:  90 minuts per a cada jugador més 30 segons d'increment per jugada, des de la primera.
 7. El jugador que es presenti davant el tauler d’escacs després de 60 minuts des de l’inici establert de la ronda, perd la partida, tret que l’àrbitre decideixi una altre cosa.
 8. Calendari de joc:

Terres del Sud 2017

Data

Club organitzador

Emplaçament de la sala de joc

Municipi on es disputa la ronda

Ronda 1

22 d’abril

Peó Vuit

"Local de Centro" ; C/ Xerta núm. 31

Alfara de Carles

Ronda 2

29 d’abril

CE La Ràpita

Pavelló Firal ; Av. dels Alfacs s/n

Sant Carles de la Ràpita

Ronda 3

6 de maig

SU Gandesana

Societat Unió Gandesana ; Rambla Democràcia núm. 2

Gandesa

Ronda 4

13 de maig

SU Gandesana

Societat Unió Gandesana ; Rambla Democràcia núm. 2

Gandesa

Ronda 5

20 de maig

CE Riu Sénia

C/ Cristo del mar 106, Baixos

Benicarló

Ronda 6

27 de maig

CE Ruy López

Vinalab, C/ Galícia 12

Vinaròs

Ronda 7

3 de juny

CE Ruy López

Vinalab, C/ Galícia 12

Vinaròs

 

9. Totes les partides caldrà jugar-les en el local de joc designat i respectant l’horari establert.

10. Descansos: Un jugador pot demanar, com a màxim, dos (2) descansos (byes) de zero (0) punts. Cal sol·licitar-los en acabar la ronda anterior o per escrit al correu electrònic federacio@escacs.cat , com a molt tard, fins a les 18:00 hores del dilluns anterior a la ronda. No es podran demanar descansos en les dues últimes rondes (excepte que l’àrbitre determini el contrari).

11. Un jugador que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada a criteri de l’àrbitre, serà retirat del torneig i pot suposar la pèrdua d’un punt a la classificació final. Dues incompareixences, justificades o no, suposen l’eliminació del jugador del torneig.

12. Tot jugador eliminat/retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

13. Els aparellaments es publicaran cada dilluns, hi haurà un període de 24 hores per fer reclamacions i es consideraran definitius a les 24:00 hores del dimarts, excepte millor criteri de l’àrbitre.

14. Els participants autoritzen la publicació de les seves dades personals i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, partides, etc.).   La FCE captarà imatges del torneig i dels participants.  Si algun jugador no vol estar present en aquestes imatges, ho ha de demanar, per escrit, al Director del Torneig o a l’Àrbitre, al inici de la primera ronda, per tal que en les imatges captades per la FCE no hi aparegui.

15. Desempats: En finalitzar la darrera ronda es realitzarà un sorteig per establir l’ordre d’aplicació dels següents sistemes de desempat:  

- Buchholz Brasiler (-1) amb ajust Fide de contrincant virtual.                                                                                              

- Buchholz Total amb ajust Fide de contrincant virtual.                                                                                                                                                                                                                                                                      

de persistir l’empat, s’aplicaran, i per aquest ordre, els desempats següents:                                                      

- Particular  

- Sonneborn-Berger amb ajust Fide de contrincant virtual.                                                                                                                          

- Performance recursiva (54)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Sorteig

16. Director del Torneig: Sr. Ferran Torta Navarro

17. Arbitratge:                 

Àrbitres: Sr. Ruben Morales Mede Sr. Ivan Salvador Obrero

18. Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels jugadors.Tota reclamació sobre una decisió de l’equip arbitral haurà d’estar feta per escrit, dirigida la Comitè de Competició de la FCE i lliurada al Director del Torneig  ( o la persona que la substitueixi ) en un termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

19. Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins la sala de joc sense l’autorització de l’àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, per al jugador comporta la pèrdua de la partida, mentre que per a un espectador comporta l’expulsió de la sala de joc.

20. Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dins com fora de les instal·lacions esportives.

21. No està permès als jugadors abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.

22. No es poden analitzar les partides a la sala de joc.

23.Els espectadors i jugadors d’altres partides no poden parlar sobre una partida o interferir-hi de qualsevol altra manera. Si és necessari, l’àrbitre pot fer fora del recinte de joc els infractors. Si algú observa una irregularitat, només pot informar a l’àrbitre (Lleis del Escacs, Art. 13.5-a ). 

24. Trofeus i premis:

Els trofeus es lliuraran als guanyadors durant la festa dels escacs tarragonins, que se celebrarà el dia 11 de juny de 2017. Els tres primers de cada grup estaran invitats a dinar.

Els premis no es repartiran entre els empatats. Es lliuraran per estricte ordre de classificació després d’aplicar els desempats establerts. No són acumulables. Si un jugador accedeix a dos premis, se li entregarà el de major valor econòmic, quedant l’altre desert.

Els premis en metàl·lic es pagaran per transferència bancària i estaran subjectes a retenció d’IRPF. Serà imprescindible que tots els premiats facin arribar a la Federació, el rebut signat, el seu número IBAN de compte bancari i el seu DNI escanejat. Pel que fa els jugadors menors d’edats, el premi serà cobrat pels seus representants legals.

Els jugadors que no han presentat la documentació establerta pel cobrament del premi abans del 30 de juny del 2017, es considerarà que renuncien al mateix i perden tots els drets a reclamar-lo.

PREMIS PER CLASSIFICACIÓ :

 • 1er class.:               150 € + TROFEU
 • 2n class.:                125 € + TROFEU
 • 3r class.:                 100 € + TROFEU
 • 4t class.:                    75 €
 • 5è class.:                   50 €
 • 1er class.  Sub-16:                             TROFEU
 • 1er class.  Sub-14:                  TROFEU
 • 1er class.  Sub-12:                  TROFEU
 • 1er class.  Sub-10:                  TROFEU
 • 25. Tot el no previst en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE i FIDE.
 • 26. La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases.