ORGANITZACIÓ

Organitza la Delegació Territorial de Lleida de la Federació Catalana d’Escacs amb la col·laboració del Club Escacs Mollerussa.

El director del Torneig serà en Josep Brunet Martínez.

PARTICIPANTS

Hi poden participar tots els esportistes amb llicència federativa vigent per algun club de la Territorial de Lleida, nascuts l'any 1974 o anteriors.

Els participants competiran en dues categories, en funció de l’edat del participant:

  • Grup +65: Esportistes nascuts l'any 1959 o anteriors.
  • Grup +50: Esportistes nascuts l'any 1974 o anteriors.

Les dues categories competiran en un grup únic, a no ser que la direcció del torneig decideixi una altra cosa en funció del nombre d'inscrits.

DATES I LOCAL DE JOC

Els dissabtes 13, 20 i 27 de gener i 3, 17, 24 de febrer i 2 de març de 2024.

Es jugarà al local de la Sala de Ball Municipal, Carretera, 6, Sidamon (Pla d’Urgell).

HORARIS

Les partides començaran a les 16:30h. de la tarda. El termini de presentació davant del tauler serà de 60 minuts, per tant, a les 17:30h.es decretaran les incompareixences.

SISTEMA DE JOC

Sistema suís a 7 rondes (els aparellaments es realitzaran amb l'ajuda del programa informàtic Swiss Manager). Si el nombre de participants és massa baix o massa alt, l’organització podria alterar el nombre de rondes. En qualsevol cas, les possibles modificacions s’anunciarien abans d’iniciar el torneig.

El rànquing inicial es farà per ELO Català estàndard.

El ritme de les partides serà de 90 minuts més 30 segons d’increment per jugada.

DESEMPATS

En cas d'empat, quan hagi finalitzat la competició, es resoldrà:

  • 1r   Resultat particular dels escaquistes empatats.
  • 2n   Buchholz menys el pitjor resultat (aplicant ajustament FIDE).
  • 3r   Buchholz Total (aplicant ajustament FIDE).
  • 4t   Performance recursiva (54).
  • 5è   Sonneborn-Berger.

Els tres primers desempats es sortejaran en acabar l'última ronda.

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual amb ajust FIDE [C.07 Tie-Break Regulations – FIDE Handbook].

AVALUACIÓ

El Campionat s’homologarà per a ELO Català estàndard i ELO Fide estàndard.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el FORMULARI corresponent.

El preu de la inscripció serà de 10 € per jugador i es carregarà directament als clubs dels esportistes participants. Les inscripcions es tancaran l'11 de gener a les 21:00h. Passat aquest moment l’organització no garanteix la tramitació de les inscripcions en primera ronda.

PREMIS

Trofeu als tres primers classificats de la Categoria +50.

Trofeu als tres primers classificats de la Categoria +65.

Els trofeus es lliuraran després de finalitzar totes les partides de l'última ronda.

Aquest torneig és classificatori per a la Final del Campionat de Veterans de Catalunya 2024.

INCOMPAREIXENCES

Un esportista que no assisteixi a una ronda sense causa justificada, a criteri de l'àrbitre i director del Torneig, serà eliminat de la competició.

Tot esportista retirat/eliminat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

DESCANSOS

Si un esportista no vol ser aparellat en un ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de finalitzar la ronda anterior.

Un esportista pot demanar, com a màxim, 2 byes de 0 punts.

No es poden demanar descansos per a les dues últimes rondes del torneig, excepte que l’àrbitre i director del Torneig determinin alguna altra cosa per causes excepcionals.

No es poden demanar descansos per a jugar alguna altra competició oficial de la FCE, FEDA o FIDE.

RÀNQUING, APARELLAMENTS I CLASSIFICACIONS

El dilluns al voltant de les 20:00 hores es publicarà l'aparellament de la següent ronda. Si no hi ha reclamacions, una hora després de la seva publicació, es considerarà definitiu.

ARBITRATGE I COMITÈ DE COMPETICIÓ

En aquest torneig no hi haurà Comitè de Competició, per tant, les decisions de l'àrbitre seran inapel.lables.

Contra qualsevol decisió presa per l’àrbitre principal i el director del Torneig, es podrà recórrer davant del Comitè de Competició de la FCE.

Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit al Director del Torneig o qui el substitueixi. Hi ha un full de reclamació a disposició dels jugadors.

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel que prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment. La Federació Catalana d’Escacs només es fa responsable de les imatges publicades en els seus mitjans.

ALTRES

- Els participants que hagin d’abandonar la zona de joc durant la partida, hauran de sol·licitar-ho a l’àrbitre.

- Els esportistes un cop finalitzada la seva partida, hauran d’abandonar la zona de joc.

- Les planelles en què s’utilitzi un sistema d’anotació diferent de l’algebraic, no podran ser utilitzades com a prova en casos en què la planella d’un esportista s’usa per a aquest fi. Un àrbitre que observi que un esportista fa servir un sistema d’anotació diferent de l’algebraic advertirà l'esportista sobre aquest requisit.

- Està prohibit portar telèfons mòbils connectats o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic en el recinte de joc sense autorització de l’àrbitre. Si algun d’aquests dispositius produeix un so, l'esportista perdrà la partida.

- Per qualsevol altre dubte, el director del torneig, el delegat de la territorial o els àrbitres ho solucionaran.

- La participació en la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

 

Lleida, 22 de desembre de 20243

Josep Brunet Martínez

Delegació Territorial de Lleida