Organitza:

Organitzat per la Delegació Territorial de Lleida de la Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració del Club Escacs Lleida.

Director del torneig:

Joan Gensana i Berzunces

Arbitratge: 

Xavier Valios Blanco (AF)

Seu de joc: 

Coliseum de Corbins, Plaça Coliseu 2, 25137 Corbins. (Autovia A2 - Sortida 465)

Participants:

Poden participar tots els esportistes amb llicència en vigor de la FCE, FEDA o FIDE per a la temporada 2023. 

Dates i horaris de joc:

 • Ronda 1: 27/12/2023 - 10:00h
 • Ronda 2: 27/12/2023 - 16:30h
 • Ronda 3: 28/12/2023 - 10:00h
 • Ronda 4: 28/12/2023 - 16:30h
 • Ronda 5: 29/12/2023 - 10:00h
 • Ronda 6: 29/12/2023 - 16:30h
 • Ronda 7: 30/12/2023 - 10:00h
 • Ronda 8: 30/12/2023 - 16:30h

Descansos:

Un esportista pot demanar com a màxim, 2 descansos (byes) de zero punts, a no ser que el director del torneig i/o l’àrbitre determini una altra cosa.

Els descansos s’han de sol·licitar a l’àrbitre principal durant el torneig abans d'acabar la ronda en curs. Si es vol demanar un bye a la primera ronda s'ha d’especificar en el formulari d’inscripció.

Un esportista que s’inscriu passada la primera ronda, només tindrà dret a un bye, en cas d’inscriure’s passada la segona ronda, no optarà a cap bye.

Si un esportista comet una incompareixença injustificada serà eliminat del campionat.

Sistema de joc:

Es jugarà pel sistema suís a 8 rondes mitjançant el programa Swiss-Manager.

Ritme de joc:

Es jugarà a 90 minuts per jugador/a amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera. (90’ + 30”)

Publicació partides: Es publicaran les 10 primeres partides de cada ronda.

Avaluació:

El campionat es vàlid per a Elo Català, FIDE i FEDA.

Rànquing inicial:

L’ordre de rànquing dels participants es farà per ELO FIDE. 

Publicació dels emparellaments:

Els aparellaments podran consultar-se a la web de la federació www.escacs.cat i/o a chess-results.com

Desempats:

Els desempats que s’aplicaran seran els següents:

 • Buchholz -1
 • Buchholz total
 • Sonneborn-Berger
 • Resultat particular dels escaquistes empatats
 • Nombre de partides guanyades

L'ordre dels tres primers sistemes de desempat se sortejarà a la darrera ronda. S'aplicarà l'ajustament FIDE d'oponent virtual.

Premis:

Els premis no són acumulables, en cas d’optar a més d’un premi, prevaldrà el de més valor econòmic.

CLASSIFICACIÓ GENERAL

1r

500€ + Trofeu

2n

250€ + Trofeu

3r

150€ + Trofeu

4t

125€

100€

Tram A: 2000- 2200

1r

75€ + Trofeu

Tram B: 1800 - 1999

1r

75€ + Trofeu

Tram C: Fins a 1799

1r

75€ + Trofeu

Millor jugador veterà de +60 anys: Trofeu

Millor Sub 12, Sub 10 i Sub 8: Trofeu

 

Els trams s'estableixen segons elo català. En cas de no tenir elo català és farà una aproximació segons barem publicat per la FCE.

L’entrega de premis es realitzarà al finalitzar la darrera ronda de la competició.

El premis en metàl·lic seran abonats per transferència bancària i estaran sotmesos a la retenció fiscal corresponent reflectida a la llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Per fer l’abonament caldrà aportar via correu a federació@escacs.cat una còpia del DNI i número de compte bancari on es farà l’ingrés. En cas de menors d'edat caldrà la còpia del DNI del seu representant legal. Els premis es podran sol·licitar a partir de la fi del torneig i durant tres mesos, un cop passat aquest temps es perdrà el dret a reclamar-lo.

Serà obligatori estar present en el repartiment de premis que es farà el mateix dia un cop acabada la competició. En cas de no assistir-hi l'esportista perdrà el dret al seu premi. Els premis en metàl·lic no seran repartits entre els empatats i no seran acumulables. 

Telefonia:

Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, per al jugador comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.

Inscripcions:
Quotes d’inscripció:

 • General: 25 €
 • Menors de 16 anys i els majors de 60 anys (*): 20 €.

(*) Edats segons la Federació Catalana per a la temporada 2023.

Els esportistes amb un Elo Català igual o superior a 2350 estan exempts de pagament de la quota d’inscripció.

La inscripció i el pagament de la quota s’hauran de fer abans del dissabte, 23 de desembre, a través del formulari d’inscripció. Tots els jugadors/es que s’inscriguin amb posterioritat no podran jugar fins a la 2a ronda. Les inscripcions es tancaran al 27 de desembre.

Disposicions finals

Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà pel reglament de la FIDE i de la Federació Catalana d’Escacs.

La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

Els participants tindran a la seva disposició els fulls de reclamació de la FCE.

Aquesta circular pot ser modificada en benefici del desenvolupament del torneig. 

Publicitat

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

 

Lleida, 2 de novembre de 2023

Delegació Territorial de Lleida