NORMATIVA

  1. Integraran el Circuit d’Escacs Ràpids de la D.T. Lleida tots els torneigs d’escacs ràpids o llampec presencials que organitzi la FCE i els clubs de la DT que sol·licitin la voluntat de formar part del Circuit i que es facin durant el període entre l’1 de Maig i el 30 de setembre de 2023. 

També poden ser organitzadors aquells (municipi/barris/associacions) que tot i no tenir club així ho desitgin, sempre i quan es compleixin els estàndards mínims d’aquestes competicions i estiguin assessorats per un club de la D.T. Lleida.

  1. Les sol·licituds s’hauran de presentar almenys amb dues setmanes d’antelació a la celebració del torneig omplint el formulari amb totes les dades.

En cas d’haver dos torneigs sol·licitats pel mateix dia es donarà preferència al sol·licitant històric de les edicions anteriors.

 1. La relació de campionats que formen part del Circuit s’anirà actualitzant a mesura que els clubs ho comuniquin i es publicarà en la secció de la D.T. Lleida del web de la FCE.
 2. Cada torneig tindrà el format presencial i ritme de temps de joc que l’organitzador desitgi.
 3. La participació a cada torneig estarà definida per les bases de cada competició que publicarà l’organitzador de la prova.

 

SISTEMA DE PUNTUACIO DEL CIRCUIT

  1. Per optar als premis del circuit s’haurà d’estar federat en un club de la DT Lleida, disposar de llicència federativa de 2023.
  2. Hi haurà 4 trams d’ELO i 4 trams de subs:
   • Tram A – Elo superior 2100
   • Tram B – Elo 1950 a 2100 
   • Tram C – Elo 1800 a 1949    
   • Tram D – Elo inferior a 1800
   • Tram E – Esportistes sub-14 i Elo inferior a 1650
   • Tram F – Esportistes sub-12 i Elo inferior a 1650
   • Tram G – Esportistes sub-10 i Elo inferior a 1650
   • Tram H – Esportistes sub-8   i Elo inferior a 1650
  3. El tram d’ELO de cada esportista serà el de la llista d’ELO Ràpid de la FCE de l’1 de maig del 2023. Si un esportista es dóna d’alta a la FCE en posterioritat s’assignarà l’ELO inicial de la llista.
  4. Per a l’elaboració de la classificació de trams s’utilitzaran les classificacions finals de cada campionat d’on s’extrauran les classificacions per trams del Circuit. Per a cada tram d’ELO s’assignaran els següents punts en funció dels següents criteris:
   • El màxim de punts per obtenir serà de 10 punts per torneig
   • El repartiment de punts es farà de forma inversa als punts atorgats en cada tram: 10 pel primer, 9 pel segon, 8 pel tercer ... Quan s’arribi a 1 punt per esportistes, s’assignarà 1 punt a la resta d'esportistes del tram.
   • Els campionats de subs només comptabilitzaran pel tram E-H (categories sub-14 a sub-8).
  5. Per optar a la puntuació de trams s’hauran de jugar un mínim de 5 partides en el torneig que s’avaluï.
  6. Després de cada sessió s’aniran acumulant els punts que cada jugador obtindrà en cada campionat. Per la classificació final és sumaran les 10 millors puntuacions de que cada esportista hagi obtingut durant totes les jornades jugades.
  7. En cas d’empat en la classificació es sumaran les 11 millors puntuacions i en cas que persisteixi l’empat s’aniran acumulant puntuacions de forma incremental. En cas de persistir l’empat, el següent desempats serà el nombre de vegades que hagi quedat campió dels trams de cada torneig.
    

PREMIS

  1. Es donaran els següents premis:
   • Per cada tram d’ELO: Trams A,B,C i D
    • 1r Classificat - Val Circuit d’Escacs de Lleida valorat en 50 €
    • 2n Classificat - Val Circuit d’Escacs de Lleida valorat en 30 €
    • 3r Classificat - Val Circuit d’Escacs de Lleida valorat en 20 €
    • Millor Fèmina - Val Circuit d’Escacs de Lleida valorat en 15 €
   •  Per cada tram de subs: Trams E, F, G i H
    • 1r Classificat- Val Circuit d’Escacs de Lleida valorat en 30 €
    • 2n Classificat - Val Circuit d’Escacs de Lleida valorat en 20 €
    • 3r Classificat - Val Circuit d’Escacs de Lleida valorat en 15 €
    • Millor Fèmina - Val Circuit d’Escacs de Lleida valorat en 15 €
   •  Per nombre de participacions en cada tram (A-H)
    • 1r Classificat- Val Circuit d’Escacs de Lleida valorat en 15 €
  2. Per optar als premis, el jugador/a haurà d’haver participat a un mínim de 7 dels tornejos que s’inscriguin al circuit.
  3. Els premis no són acumulables, deixant escollir al premiat a quin premi opta i assignat el premi alliberat al següent jugador de la classificació corresponent.
  4. Els premis són intransferibles (no es poden assignar a terceres persones).
  5. Els premis es lliuraran el darrer dia del Campionat Individual de la DT Lleida (finals novembre).
  6. Els val Circuit d’Escacs de Lleida consistirà segons l’elecció del premiat a destinar el pressupost del premi en la proporció desitjada a:
   • Inscripcions individuals a proves organitzades per la FCE durant la temporada 2024 (àmbit Lleida i àmbit Catalunya)
   • Compra de llibres o material de tot tipus que es podran adquirir a l’Editorial Chessy directament de la seva pàgina web.
  7. Els vals tindran una validesa màxima de 3 mesos a comptar a partir del darrer torneig del Circuit (finals de setembre).

DISPONICIONS FINALS

  1. Els participants cedeixen el dret d’imatge a l’organització per la difusió de l’esdeveniment dels resultats de la prova i la promoció dels escacs.
  2. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases. 

 

Lleida, 5 de maig de 2023

Delegació Territorial de Lleida