Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica els/les àrbitres designats/des per arbitrar la següent prova oficial de la FCE.

Competició:

Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-8 i Resta de Categories

Lloc:

Cambril

Dates:

Del 23 al 28 de març de 2024

Places

Àrbitre Principal

Àrbitre Adjunt

Àrbitres Auxiliars

AI Mireia Ramon

AN Albert Pardina

AC Mane Amirkhayan

AC Carles Batallé

AC Miguel Ángel Fernández

AC Lluís Las Heras

AC Laura Martín

AC Imma Montoliu

AC Oriol Saguillo

Altres licitacions

Joaquín Lacasta

Andrés Navarro

Xavi Valios

Ramón Verdés

 

Si has estat designat com a àrbitre principal d’aquesta prova, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’inform del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE s'enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Esparreguera, 4 de març de 2024

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.