A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS


Benvolgut amic/amiga:


Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següents campionats:

 

Competició:

Campionat de Catalunya de Veterans

Lloc:  

Palas Pineda. Vila-seca

Dates:                        

Del 21 al 29 de maig de 2016

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitres adjunt

350 €

150 €

Dietes:

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

Competició:

Obert de la Delegació de Lleida

Lloc:  

A determinar (es publicara el 30 de març)

Dates:                        

Dissabtes, des del dia 23 d’abril al 18 de juny de 2016

Places

1 Àrbitre principal

500€

Dietes:

La retribució tindrà una retenció del 2%

Observacions:

Licitació a tots els àrbitres, però amb preferència territorial.

El quilometratge es pagarà, una vegada justificat amb el permís de conduir i matricula del vehicle a 0,19 €/quilòmetre.


Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) que no siguin Àrbitres de Suport (AS) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.
Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascún dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar el Campionat de Catalunya de Veterans, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 19 d’abril de 2016.


Si tens intenció d’arbitrar l’Obert de la Delegació de Lleida, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 10 d’abril de 2016.

 

Bologna, a 16 de març de 2016.
Signat: Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.