ORGANITZACIÓ

Delegació Territorial de Barcelona de la Federació Catalana d’Escacs amb la col·laboració dels clubs Tres Peons, Cor de Marina de Badalona, ONCE, Gran Penya i Llinars. El director del Torneig serà el delegat territorial Ivan Marina de la Torre.

PARTICIPANTS

En el Campionat podran participar tots els esportistes de clubs pertanyents a la Delegació Territorial de Barcelona i que tinguin llicència federativa en vigor per a la temporada 2023.

DATES

 

 • Ronda 1: 17/09/2023
 • Ronda 2: 24/09/2023
 • Ronda 3: 01/10/2023
 • Ronda 4: 08/10/2023
 • Ronda 5: 22/10/2023
 • Ronda 6: 29/10/2023
 • Ronda 7: 19/11/2023
 • Ronda 8: 26/11/2023

Jornades de descans seran el diumenge 15 d’octubre, i el 5 i el 12 de novembre.

Aquest any de forma excepcional i per falta de dates es redueix una ronda el territorial.

Les dates de les rondes finals es podrien veure alterades degut a l’organització del Campionat de Catalunya Absolut que té pendent l’assignació de les dates. La Federació Catalana d’Escacs juntament amb el director del torneig acordaran trobar la data adient per fer la ronda que manqui.

HORARI

Diumenge a les 10:00h

LOCALS DE JOC

Grup A: C.E. Cor de Marina, Centre cívic La Salut, Avinguda del Marquès de Sant Mori, 180, Badalona

Grup B Barcelonès: C.E. Tres Peons + Club ONCE (límit 91 esportistes), Carrer Ros de Olano 9, Barcelona, Carrer Sepulveda 1, Barcelona.

Grup B Nord: C.E. Llinars (límit 61 esportistes), Carrer Prat de la Riba, nº 17, Llinars del Vallès.

Grup B Sud: C.E. Gran Penya (límit 75 esportistes), Rambla principal nº52, Vilanova i la Geltrú.

* El local de l'ONCE serà exclusiu per a les partides dels jugadors invidents d'aquest club. No s'acceptaran peticions de canvi de seu a menys que impliqui a un menor d'edat i que el seu acompanyant també jugui el torneig.

GRUPS

 • Grup A, obert a tots els jugadors.
 • Grup B Barcelonès, fins a 2049 d’ELO català
 • Grup B Nord, obert a tots els jugadors.
 • Grup B Sud, obert a tots els jugadors.

RITME DE JOC

El ritme de joc serà de 90 minuts cada jugador més 30 segons d’increment per jugada.

L'esportista que no es presenti durant la primera hora de joc se li donarà la partida per perduda.

SISTEMA DE JOC I AVALUACIÓ

Es jugarà per sistema suís a 8 rondes.

L’emparellament s’efectuarà amb el programa Swiss-Manager.

El torneig és vàlid per a ELO FIDE i ELO CATALÀ.

RÀNQUING INICIAL

El rànquing inicial serà ordenat per ELO FIDE, en cas de no tenir-ne és farà servir l'ELO Català.

PREMIS

GRUP A

 • 1r classificat: 450€ + trofeu
 • 2n classificat:300€ + trofeu
 • 3r classificat: 150€ + trofeu
 • 4t classificat: 75€
 • 5è classificat: 50€

TRAMS GRUP A

   1r classificat de 2000-2149: 25€ + trofeu

GRUPS B

 • 1r classificat: 150€ + trofeu
 • 2n classificat: 100€ + trofeu
 • 3r classificat: 75€ + trofeu

TRAMS GRUPS B

 • 1r classificat fins a 1699: 25€ + trofeu
 • 1r classificat de 1700-1849: 25€ + trofeu
 • 1r classificat de 1850-1999: 25€ + trofeu

Els trams es regiran per l'elo FCE. Els trofeus s'atorgaran en finalitzar la darrera ronda. Els premis estan sotmesos a retenció d'IRPF i es pagaran per transferència bancària al número de compte que indiqui el guanyador del premi. La FCE enviarà un correu amb el rebut que caldrà omplir i l'esportista l'haurà d'enviar per correu a la FCE + DNI escanejat.

Els trofeus o premis en metàl·lic que no siguin recollits o cobrats en un mes des de la finalització de la cloenda, excepte causes justificades, passaran a ser propietat de la Federació Catalana d'escacs.

DESEMPATS

Els empats a punts a la classificació final es desfaran pels següents desempats:

 1. Resultat particular
 2. Buchholz -1 (ajustament FIDE C.05 oponent virtual)
 3. Buchholz total (ajustament FIDE C.05 oponent virtual)
 4. Progressiu acumulatiu
 5. Sorteig

L’ordre del segon, tercer i quart desempat es sortejarà un cop acabada la darrera ronda.

Si persisteix l’empat (en els llocs que donin dret a premis en metàl·lic) es desfarà amb un sorteig o un matx per armageddon. A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.07 Tie-Break Regulations – FIDE Handbook].

ÀRBITRE

L’Àrbitre principal serà el Sr. Jaume Gallart

PUBLICACIÓ EMPARELLAMENTS

Els emparellaments es faran públics els dimecres anteriors al desenvolupament de la ronda. Podran consultar-se a la web escacs.cat i a chess-results.com.

DESCANSOS

Un esportista pot demanar com a màxim 2 byes de 0 punts. Els byes de 0 punts s'han de sol·licitar durant el torneig, abans d'acabar la ronda en curs a l'àrbitre de la seu de joc. Si es vol demanar un bye a la primera ronda s'ha de fer mitjançant correu electrònic al director del torneig imarina@escacs.cat com a molt tard el dimarts 12 de setembre.

En casos excepcionals el director del torneig pot donar byes de ½ punt en cas de coincidència amb altres proves oficials FCDE, FEDA o FIDE exceptuant les dues darreres rondes. S'hauran de sol·licitar un dia abans de la publicació dels emparellaments a imarina@escacs.cat.

INCOMPAREIXENCES

L'esportista que no assisteixi a una ronda sense causa justificada, serà retirat del campionat.

INSCRIPCIONS

La quota de les inscripcions són:

 • Sèniors: 25 €
 • Veterans, sub16 i discapacitats: 20 €.

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el formularis d’inscripcions segons grup:

Qualsevol altre forma d’inscripció no serà vàlida. Els esportistes amb mobilitat reduïda ho hauran d’indicar al formulari. No es considerarà completat el registre fins que s’hagi efectuat el pagament.

El pagament cal fer-lo un cop omplert el formulari. El termini per a les inscripcions es tancarà el dia 12 de setembre de 2023 a les 19:00 hores. Passat aquest moment l’organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

Qualsevol incidència o problemàtica amb la inscripció/pagament, enviar correu a federacio@escacs.cat

DISPOSITIUS ELECTRÒNICS

Els jugadors/es hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).

DISPOSICIONS FINALS

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per la regulació de torneigs vàlids per ELO FIDE i Títols Internacionals i el Reglament General de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.

La participació en el Campionat Territorial Absolut de Barcelona implica la total acceptació d'aquestes bases.

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases per tal de millorar-ne el desenvolupament.

PUBLICITAT          

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

 

Vilanova i la Geltrú, a 12 d’agost de 2023

Ivan Marina de la Torre

Delegat Territorial de Barcelona