Sol·licitud per organitzar conjuntament amb la Delegació Territorial de Barcelona de la FCDE la fase prèvia de Barcelona de veterans del 2022. La Delegació valorarà les opcions presentades i decidirà si accepta alguna de les propostes, obre un nou termini de licitació o assumeix directament l’organització.

DATA:

Els dimarts de l'1 de març al 3 de maig de 2022 (amb descans del 12 d’abril de 2022). Un total de 9 rondes.

HORARI:

La ronda començarà a les 16:00 hores.

SALA DE JOC:

Una sala de joc amb capacitat mínima per a 80 jugadors. El local ha d'estar adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

SOL·LICITUD:

Per demanar ser seu, el club haurà d'omplir el següent imprès i enviar-lo a federacio@escacs.cat amb còpia a imarina@escacs.cat. La data límit és el 11 de febrer de 2022 a les 13:00h

EL CLUB ORGANITZADOR ES FARÀ CÀRREC DE:

 1. Es farà càrrec de trobar una sala de joc i del seu muntatge: Taules, taulers, peces, rellotges, cadires, senyalitzacions, etc.
 2. Transport del material de joc en cas necessari.
 3. Designar una persona de contacte per als tràmits organitzatius, així com un delegat del club que haurà d’estar present durant tota la competició.
 4. Adquirir el material sanitari necessari (mascaretes de reserva, gel hidroalcohòlic, etc) i aplicar les mesures sanitàries vigents en el moment de la celebració de la competició.
 5. Fer-se càrrec de les següents despeses derivades de l’organització del torneig: Muntatge, numeració de les taules, plafó informatiu, material d’oficina.
 6. Escriure una breu notícia amb fotografies per fer-ne difusió.

LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I LA FEDERACIÓ ES FARAN CÀRREC DE:

 1. Tota la part tècnica del torneig: inscripcions, confecció de les circulars, etc.
 2. Supervisar i donar el vist i plau a les instal·lacions de la sala de joc.
 3. Resoldre els temes esportius i disciplinaris que es derivin de l’organització de la competició.
 4. Designar els àrbitres i fer-se càrrec de les despeses.
 5. Proporcionar els trofeus de la competició.
 6. Nomenar el Director del Torneig.
 7. Proporcionar el material de joc en cas necessari.
 8. Aportar una subvenció de 100€ al club organitzador segons s'estableix en la Circular BCN 11/2021 Subvencions per organització d'activitats o proves de la Delegació de Barcelona

Ivan Marina de la Torre

Delegat Territorial de Barcelona

Vilanova i la Geltrú 3 de febrer de 2022