ORGANITZA

Federació Catalana d’Escacs

PARTICIPANTS

Els 16 esportistes que estableix el reglament de la Federació Catalana d’Escacs en el seu capítol IX de la reglamentació de competicions. Les renúncies seran cobertes segons indica aquest reglament.

DATES

De l’11 al 18 de maig de 2024.

LOCAL DE JOC I ALLOTJAMENT

4R Salou Park Resort ****, Carrer d'Amposta, 2, 43840 Salou, Tarragona

SISTEMA DE JOC I AVALUACIÓ

Sistema d’eliminatòries a dues partides de ritme clàssic.

El torneig és vàlid per a ELO FIDE i FCE.

RITME DE JOC

90 minuts + 30 segons d’increment per jugada per a cada esportista.

TEMPS D’ESPERA

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l’inici establert de la ronda.

HORARI DE JOC:

Primera eliminatòria amb 16 participants:

 • Dissabte 11 de maig a les 16:00h
 • Diumenge 12 de maig a les 16:00h

Segona eliminatòria amb 8 participants:

 • Dilluns 13 de maig a les 16:00h
 • Dimarts 14 de maig a les 16:00h

Semifinals amb 4 participants:

 • Dimecres 15 de maig a les 16:00h
 • Dijous 16 de maig a les 16:00h

Final i 3r i 4t (amb 4 participants):

 • Divendres 17 de maig a les 16:00h
 • Dissabte 18 de maig a les 9:30h + dinar

L'entrega de trofeus serà a la Festa Catalana el dia 29 de setembre de 2024.

QUADRE D’ELIMINATÒRIES: (quadre tancat per ordre d’elo FIDE)

Primera eliminatòria

1-16, 2-15, 3-14, , 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9.

Segona eliminatòria

A) Guanyador del 1-16 contra el guanyador del 8 - 9

B) Guanyador del 5-12 contra el guanyador del 4 - 13

C) Guanyador del 3-14 contra el guanyador del 6 - 11

D) Guanyador del 7-10 contra el guanyador del 2 - 15

Semifinals

El guanyador del grup A) contra el guanyador del grup B)

El guanyador del grup C) contra el guanyador del grup D)

Final

El guanyador del matx A vs B, contra el guanyador del matx C vs D

El perdedor del matx A vs B, contra el perdedor del matx C vs D

Tot el que no estigui present en aquest reglament serà resolt per la Comissió Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs.

DESEMPATS

Dues partides semi-ràpides a 15m+5s, en cas d'empat dues partides blitz a 3m+2s, de persistir l'empat es jugaria una partida armageddon on el blanc té 5m i el negre 4m i en cas d'empat guanya el negre. La primera partida del desempat se sortejarà el color igual que en l'armageddon.

Els desempats començaran 15m després de finalitzar la ronda en joc.

INCOMPAREIXENCES

L'esportista que no assisteixi a una ronda sense causa justificada, serà retirat del campionat.

DIRECTOR DEL TORNEIG

Sr. Ivan Marina de la Torre

ÀRBITRE

IA Manolo Navarro Pérez

PREMIS

Posició

Premi

2.000 € + trofeu

1.500 € + trofeu

1.000 € + trofeu

   700 €

Del 5º al 8º

   200 €

Del 9º al 16º

   100 €

 

Per a poder cobrar els imports dels premis, serà necessari:

Els premis en metàl·lic es pagaran per transferència bancària i estaran subjectes a retenció d’IRPF. Serà imprescindible que tots els participants facin arribar a la Federació per correu electrònic, el seu número IBAN de compte bancari i el seu DNI escanejat.

La Federació enviarà a cada participant, per correu electrònic (o en pròpia mà), el rebut corresponent. Per rebre la transferència del premi caldrà el següent:

 1. Enviar per correu electrònic a la federació (federacio@escacs.cat) el DNI escanejat.
 2. Signar la documentació amb signatura digital (no escanejada) i fer-lo arribar al correu electrònic. En el cas de ser signatura manuscrita, l’original s’ha de fer arribar a les oficines de la Federació Catalana d’Escacs. En aquest cas no tindrà validesa el document escanejat, ha de ser l’original.
 3. Indicar un número de compte bancari on vol rebre la transferència. Un cop rebuda tota la documentació a la Federació es procedirà a efectuar el pagament.

Els trofeus o premis en metàl·lic que no siguin recollits o cobrats en un mes des de la finalització de la cloenda, excepte causes justificades, passaran a ser propietat de la Federació Catalana d'escacs.

CLASSIFICACIÓ CAMPIONAT D’ESPANYA

Els tres primers classificats tindran plaça al Campionat d'Espanya Absolut amb les despeses d'allotjament pagades, en habitació doble, a l'hotel oficial del Campionat. Les despeses de viatge van a càrrec dels jugadors/res.

JUGADORS CLASSIFICATS

NOM ELO FIDE CLASSIFICACIÓ
MI Pere Garriga Cazorla 2470 Campió 2023
GM Marc Narciso Dublan 2435 Subcampió 2023
MF Ferran Cervelló Tost 2336 Campió Barcelona
MI Lluis M Perpinya Rofes 2210 Subcampió Barcelona
Ilya Lemeshev 2290 Campió Girona
MF Serni Ribera Veganzones 2341 Campió Lleida
MC Agusti Guash Figuerola 1983 Campió Tarragona
GM Daniel Alsina Leal 2497 Primer Cat. Circuit
MI Gerard Ayats Llobera 2436 Segon Cat. Circuit
MC Vicent Serrano Batova 2099 Campió juvenil 2024
Elisabeth Riera Morilla 1951 Campiona femenina 2023
MF Daniel Salinas Tomas 2384 Promocionable
GM Miguel Illescas Córdoba 2600 1r ELO FIDE GENER 2024
GM Àlvar Alonso Rosell 2562 2n ELO FIDE GENER 2024
GM Levan Aroshidze 2538 3r ELO FIDE GENER 2024
GM Hipòlit Asis Gargatagli 2511 4t ELO FIDE GENER 2024

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA

Els esportistes amb dret a participar, hauran de confirmar per escrit, mitjançant un correu electrònic a federacio@escacs.cat, la seva participació abans del 29 d’abril.

ALLOTJAMENT

Tots els participants tenen pagat l’allotjament en habitació doble amb altres participants en pensió completa.

 • 8 primers eliminats, entrada 11 de maig per dinar, sortida 13 de maig per esmorzar.
 • 4 següents eliminats, entrada 11 de maig per dinar, sortida 15 de maig per esmorzar.
 • 4 finalistes, entrada 11 de maig per dinar, sortida 18 de maig per esmorzar (tenen dinar pagat del 18 de maig).

A mesura que es vagin eliminant esportistes s'hauran de reordenar habitacions en cas que quedi eliminat un dels dos allotjats. Els esportistes amb més ELO FIDE seran els que mantindran l'habitació.

Els esportistes que vulguin habitació individual hauran de fer-se càrrec del suplement de 27€ al dia.

Reserva allotjament

DISPOSITUS ELECTRÒNICS

Els esportistes hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).

NOTA IMPORTANT

Les condicions econòmiques (estada, inscripció, etc.) dels esportistes classificats per futures competicions, estan condicionades al pressupost de la Federació Catalana d’Escacs i a rebre les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIONS FINALS

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per la regulació de torneigs vàlids per ELO FIDE i Títols Internacionals i el Reglament General de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.

A la sala de joc només hi podran accedir esportistes, àrbitres i membres de l’organització.

La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases.

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.

Barcelona, 16 d’abril de 2024
Federació Catalana d’Escacs