Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà telemàticament amb el programa zoom, el dia 19 de setembre de 2020, a les 10 hores. La Federació enviarà per e-mail als assistents, amb un mínim de 24 hores d’antelació l’enllaç per poder accedir-hi. Cal informar de l’assistència mitjançant correu electrònic a federacio@escacs.cat, només una persona per club.

 

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT

  1. Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.
  2. Aprovació, si escau, de la memòria esportiva i d’activitats corresponent al 2019.
  3. Aprovació, si escau, dels estats comptables del 2019.
  4. Aprovació del calendari esportiu 2020.
  5. Torn obert de paraula.

 

NOTA: Atesa la singularitat d’aquesta assemblea, no es podran fer propostes de modificació de reglaments o estatuts, ja que no ho permet la normativa vigent d’assemblees telemàtiques.