Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Carrer Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats), el proper dia 25 de novembre de 2017, a les 9:30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria.

O R D R E  D E L  D I A


INFORME DEL PRESIDENT 


Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

  1. Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu corresponent al 2018.
  2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2018.
  3. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva.
  4. Eleccions de membres del Comitè de Competició i Apel.lació.
  5. Propostes de la Junta Directiva.
  6. Propostes de les entitats afiliades.
  7. Torn obert de paraula.

En el transcurs de la reunió s’efectuarà el sorteig de la Lliga Catalana de les categories Divisió d'Honor, Primera i Segona Divisió.

Les propostes dels clubs han de tenir el suport del 10% del total de clubs afiliats i que tinguin entrada a la Federació amb 30 dies d’anticipació a la data de celebració, a fi de quedar incloses en l’ordre del dia. 

Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments. Les propostes han de tenir 3 apartats: Redactat actual de l’article en qüestió, nou redactat que es proposa, i motius del canvi proposat. Les propostes han de respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals.Jose Claudio Viñas Racionero 

President Federació Catalana d’Escacs