ORGANITZA

La Federació Espanyola d’Escacs (FEDA).

AGENDA DE LA COMPETICIÓ

El Campionat se celebrarà a la població de Linares, a la Comunitat Autònoma d’Andalusia, entre els dies 5 al 13 d'agost de 2016.

El dia 4 d’agost serà el dia d’entrada i les acreditacions de les jugadores i la primera ronda serà el dia 5 d’agost a la tarda a les 17 h. El dia 13 d'agost serà la darrera ronda al matí, seguit del lliurament de premis i la sortida de les participants.

JUGADORES AMB SUBVENCIÓ 100%

  • Elisabeth Riera Morilla (Cirera)
  • Imma Hernando Rodrigo (Cadena)
  • Diana Ruth Lopez Atay (Sant Martí)

DATA MÀXIMA CONFORMITAT

Totes les jugadores, classificades o no, hauran de confirmar la seva participació o renúncia abans de les 12:00 hores del dia 13/07/16, omplint el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.

ALLOTJAMENT

Les jugadores classificades tenen les despeses d’allotjament i manutenció pagades, mínim en habitació doble, des del sopar del dia 4 d’agost al dinar del dia 13 d'agost. La reserva d’allotjament d’aquestes jugadores la farà la Federació Catalana d’Escacs a l’hotel oficial. En cas de no haver-hi places, anirien a un hotel alternatiu. Si desitgen un altre tipus d’habitació, ho han de comunicar a la Federació Catalana d’escacs. Quan es rebi la inscripció, la Federació contestarà amb l’import de l’habitació.

La campiona de Catalunya, a més de les despeses de l'estada i manutenció, també té la inscripció gratuïta.

DESPLAÇAMENT

El desplaçament anirà a càrrec de cada jugadora.

PARTICIPACIÓ DE MENORS D'EDAT

Totes les menors han d'anar acompanyades d'un adult. En cas que l’adult no sigui el pare, mare o tutor, ha de tenir l’autorització d’aquest signada durant tot el campionat i fer-la arribar escanejada a la Federació Catalana d’Escacs.

PAGAMENT I DADES D’INSCRIPCIÓ

Qui només vulgui tramitar la inscripció, aquesta es considerarà completament realitzada en el moment d’abonar l’import de la inscripció (49 €) al compte corrent de la Federació Catalana d’Escacs a la Caixa: ES28 2100 0804 3002 0084 8216, indicant el nom de la jugadora + Femení Espanya. Cal avisar per correu electrònic a federacio@escacs.cat de que s'ha realitzat el pagament.

Per a més informació, podeu consultar-ho a la circular publicada a la web de la FEDA

Barcelona, 06 de juliol de 2016