Dijous, 30 de gener, s'inicia el Campionat de veterans de Tarragona.

Aparellaments

Convocatòria

Bases