S'ha publicat  la Circular TRG 23/2013 amb la convocatòria del Campionat d'Edats 2014 Territorial de les Terres de l'Ebre.

CONVOCATÒRIA

ORGANITZACIÓ:

Consells Esportius de les Terres de l'Ebre i la Federació Catalana d’Escacs.

PARTICIPANTS:

El torneig és obert a tots els esportistes inclosos en les franges d'edat mencionades al punt següent que tinguin llicència de la FCE en vigor per a l’any 2014.

CATEGORIES:

• Sub-8: Nascuts l'any 2006 i posteriors (prebenjamí)

• Sub-10: Nascuts l'any 2004 i 2005 (benjamí)

• Sub-12: Nascuts l'any 2002 i 2003 (aleví)

• Sub-14: Nascuts l'any 2000 i 2001 (infantil)

La competició serà única per a cada categoria (mixta).

DATES I LOCALS DE JOC:

  • 23.11.2013 a la localitat de Roquetes (Escola Marcel·lí Domingo).
  • 21.12.2013 a la localitat de Masdenverge (Casa Cultural).
  • 25.01.2014 a la localitat de Horta de Sant Joan (Casal).
  • 22.02.2014 a la localitat de Móra d’Ebre (Teatre La Llanterna).

HORA D’INICI:  

A les 10:00 hores, excepte l’últim dia que serà a les 9:30 hores

RETARDS                                                                                                                                         

L’esportista que no s'hagi presentat a la seva partida passats 45 minuts de l'hora oficial d'inici de la ronda, perdrà la partida.

DESCANSOS:                                                                                                                                                      

Si un participant no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de finalitzar la ronda anterior o per escrit, al correu federacio@escas.cat fins dilluns de la setmana de joc a les 19:00 h.

Els aparellaments es publicaran el dimarts de la setmana de joc a partir de les 20 hores.

RITME DE JOC:  

60 minuts finish per a cada jugador/a. Es jugaran dues rondes diàries          

INCOMPAREIXENCES:                                                                                                                                   

Tot jugador/a que no es presenti a una ronda, sense justificació, podrà ser retirat de la competició a criteri de l'Àrbitre Principal.

INSCRIPCIONS:

• Els esportistes faran la seva inscripció a través de la Delegació Territorial de la Federació Catalana d'Escacs, omplint el formulari corresponent FORMULARI D'INSCRIPCIÓ i especificant el nom i cognoms del jugador/a, el codi, l'ELO català, la data de naixement i la categoria a la qual s'inscriu.

• El preu de la inscripció serà de 5 €. Els participants hauran d'ingressar l'import de la seva inscripció al número de compte de la Federació Catalana d’Escacs 2013-3074-66-0210284063 (Catalunya Caixa), indicant EDATS + nom i cognoms del jugador o bé el nom del club en el cas que el club pagui les inscripcions dels seus participants. També hi haurà l'opció que els clubs sol·licitin que se'ls carregui l'import de les inscripcions dels seus jugadors al compte que tenen a la federació, però aquests hauran d'especificar-ho enviant un mail a federacio@escacs.cat per tal d'evitar malentesos.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ:

17 de novembre de 2013.

CLASSIFICACIONS PER A LES FINALS CATALANES:

Poden optar a classificar-se tots els esportistes participants a la prova. Les places classificatòries per a aquesta Final d'Edats seran determinades segons s'indicarà a la circular corresponent de la FCE.