Publicació de la relació de jugadors inscrits al Campionat Individual de Partides Ràpides de Lleida del 2015.