Al finalitzar les 5 rondes de la competició ordinària de Tercera Categoria de Lleida a tots dos grups, es jugarà una fase final entre els dos primers de cada grup que formaran un nou grup de quatre equips i jugaran tots contra tots, decidint els llocs classificatoris del primer al quart de la Tercera Categoria de Lleida, els tercers i quarts de cada grup formaran un altre nou grup de quatre equips que jugaran tots contra tots i decidiran els llocs classificatoris del cinquè al vuitè de la Tercera Categoria de Lleida, i el cinquè i sisè de cada grup formaran un altre nou grup de quatre equips que jugaran tots contra tots i decidiran els llocs classificatoris del novè al dotzè de la Tercera Categoria de Lleida.

D´aquesta manera cada equip disputarà un total de vuit rondes.