1 - Proposta per treure les llistes d’avaluació d’elo català cada 2 mesos, al igual que la FIDE i FEDA.

 El Club Escacs Tàrrega proposa que al igual que fan la FIDE i la FEDA, les llistes d’avaluació d’elo català surtin cada dos mesos, per així evitar en la mesura del possible jugadors que acumulen molts punts d’elo de cara a la propera llista, ja que amb tants mesos de competició poden arribar a jugar molts torneigs, desvirtuant així la vàlua real mes aproximada de cada jugador.

El Text a modificar es el punt 2 de la Normativa d’avaluació de la FCE.

TEXT ACTUAL

2 Llistes oficials

La Federació publicarà  anualment tres llistes de l’avaluació catalana. Les dates de publicació seran els dies 1 de gener, 1 de juny, i 1 d’octubre. Aquesta relació incorporarà els resultats de les proves avaluades des de l’anterior publicació i serà vigent mentre no es publiqui una de nova. Per les competicions en les quals les partides se celebrin amb una periodicitat setmanal o superior, els resultats tindran en compte el canvi d’avaluació en la nova llista. Els jugadors podran presentar reclamacions del seu elo dintre dels trenta primers dies, comptant a partir de la data de publicació de cada llista oficial.

TEXT MODIFICAT

2 Llistes oficials

La Federació publicarà  anualment sis llistes de l’avaluació catalana. Les dates de publicació seran els dies 1 de gener, 1 de març, 1 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre, i 1 de novembre. Aquesta relació incorporarà els resultats de les proves avaluades des de l’anterior publicació i serà vigent mentre no es publiqui una de nova. Per les competicions en les quals les partides se celebrin amb una periodicitat setmanal o superior, els resultats tindran en compte el canvi d’avaluació en la nova llista. Els jugadors podran presentar reclamacions del seu elo dintre dels trenta primers dies, comptant a partir de la data de publicació de cada llista oficial.

 

2 - Proposta per rebaixar la quantitat de partides jugades entre períodes avaluats per obtenir Norma de MC.

Lligat amb la proposta anterior també proposa el Club Escacs Tàrrega modificar l’apartat b) del punt 1 de la Normativa per l’obtenció de normes i títol de Mestre Català, on hi posa que has d’haver jugat 16 partides o mes, ja que ara els períodes d’avaluació son mes curts proposo rebaixa la quantitat a la meitat, es a dir a 8 partides.

També s’hauria de modificar l’elo de 2305 del mateix punt, que suposo que encara hi es des de que l’elo anava de 5 en 5, per 2301, si la idea de la FCE es sobrepassar els 2300 punts.

TEXT ACTUAL

1. Obtenen una Norma de Mestre Català:

a) els primers classificats dels torneigs individuals de les Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona,

b) els qui tinguin 2.305 o més punts d'ELO a una llista d’avaluació, després d’haver jugat 16 partides o més durant un període d’avaluació anterior,

TEXT MODIFICAT

1. Obtenen una Norma de Mestre Català:

a) els primers classificats dels torneigs individuals de les Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona,

b) els qui tinguin 2.301 o més punts d'ELO a una llista d’avaluació, després d’haver jugat 8 partides o més durant un període d’avaluació anterior,