Es convoca a la sessió d’Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 (nou edifici quart pis), el proper dia 19 de novembre de 2011, a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria.  

O R D R E    D E L   D I A

 

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea. 

1. Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2012.   

2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2012.  

3. Propostes de la Junta Directiva

4. Propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats i que tinguin entrada a la Federació amb 40 dies d’anticipació a la data de celebració, a fi de quedar incloses en l’ordre del dia (Art 23.i dels estatuts). 

Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments (Les propostes han de tenir 3 apartats: Redactat actual de l’article en qüestió. Nou redactat que es proposa. Motius del canvi proposat ) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.  

4. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva de la FCE.

5. Torn obert de paraules.

En el transcurs de la reunió s’efectuarà els sorteig de Divisió d’Honor i Primera Divisió.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, a 12 de setembre de 2011

FCE 12/09/2011