Pere Reginaldo i Huix presenta a la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Escacs, la dimissió del seu càrrec com a cap de competicions i en conseqüència de les seves responsabilitats com a tal.
La Junta Directiva vol agrair especialment la seva tasca durant tots aquests anys que ha estat al servei de la FCE.