REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre el C.E Olot i el C.E. Platja d’Aro de la ronda 5 de la Lliga Catalana 2023 a Divisió d’Honor.

VIST, les al·legacions deldos clubs.

1. ANTECEDENTS DEL FET

El C.E. Olot reclama que la incompareixença del primer tauler del C.E. Platja d’Aro era coneguda pel club i que, per tant, va actuar de mala fe i es tractaria d’una alineació indeguda.

2. FONAMENTS DE DRET
 

Reglament General de la Federació Catalana d’Escacs 

Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre

11.9 Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips. 

“...Dues incompareixences d’un mateix jugador a la Lliga Catalana d’Escacs, en una mateixa temporada suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat...”

“...Un equip només podrà tenir incompareixences en la seva alineació en dues rondes, durant tota la competició de la Lliga, incloses les fases final i eliminatòries. L’equip que tingui una incompareixença en una tercera jornada, perdrà el matx per alineació indeguda...”

 

3. CONSIDERACIONS

El Reglament no considera il·legal alinear un jugador que no es presenti, només castiga si es torna a produir la incompareixença. Si un jugador no es presenta dues rondes queda eliminat de la Lliga. I l’equip només pot tenir dues rondes incompareixences. Per tant, el Reglament permet la incompareixença d’un jugador a un equip si és per primera vegada.

El Reglament no contempla com a falta que el club conegui, o no, si el jugador es presentarà a jugar.

 

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

 

Desestimar la reclamació del Club Escacs Olot.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 23 de febrerde 2023