REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit de la Divisió d’Honor entre el Colon Sabadell Chessy i el Club d’Escacs Sant Andreu.

VIST, la denúncia del Club Colon Sabadell Chessy.

VIST, les al·legacions del jugador denunciat.

1. ANTECEDENTS DEL FET

El Club Colon Sabadell Chessy denúncia el comportament inadequat del jugador D.T.R. durant el partit de la Divisió d’Honor entre el club denunciant i el Club d’Escacs Sant Andreu.

En aquest partit el Club d’Escacs Sant Andreu va denunciar el seu adversari per alineació indeguda.

2. FONAMENTS DE DRET

Reglament de disciplina esportiva de la Federació Catalana d’Escacs

 

Article 62.

Les incidències hauran de ser reflectides a l’acta o informe per part dels delegats, en cas que no hagi àrbitre. El termini per realitzar una reclamació al Comitè de Competició o realitzar al·legacions o annexes a l’acta serà de 48 hores posteriors al moment en què es generi d’incidència, o el motiu de la reclamació. El Comitè de Competició decidirà si una reclamació posterior a aquest termini de 48 hores podrà ser admesa a tràmit per la impossibilitat de poder realitzar la reclamació dintre del termini.

3. CONSIDERACIONS

Aquest Comitè considera la denúncia del Club Colon Sabadell com a un annex de l’acta del partit contra el Club d’Escacs Sant Andreu i el termini per annexes segons l’article 62 del Reglament de Disciplina Esportiva és de 48 hores posteriors al moment en que es va generar la incidència. El partit es va disputar el dia 28 de gener de 2023 i la denúncia és del dijous 2 de febrer.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

No admetre a tràmit la denúncia per entrar fora de termini.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 20 de febrer de 2023