REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre el C.E. Balaguer i el C.E. Montornès de la ronda 1 de la Lliga Catalana 2023 a Segona Divisió.

VIST, les al·legacions del C.E. Montornès.

1. ANTECEDENTS DEL FET

El C.E. Montornès va disputar el partit de la ronda 1 de la Lliga Catalana 2023 a Segona Divisió grup de Lleida, amb tres vacants amb els tres darrers taulers del matx.

2. FONAMENTS DE DRET

Reglament General de la Federació Catalana d’Escacs

Part II. Competicions específiques

Capítol VI. Reglament de la Lliga Catalana d’Escacs

Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre

Article 11

11.1 A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims. Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “vacant” i el resultat +- o -+. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb més de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda o a la mateixa jornada, (s'entén per jornada els partits que estiguin inicialment programats dintre d'una mateixa setmana), encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat. Tot aquest article és vàlid tant per la fase regular de la Lliga, com per a les Fases Finals i Eliminatòries.

 

Circular CAT 01/2023 Temes relacionats amb la Lliga Catalana

3. TAULERS VACANTS I INCOMPAREIXENCES

Els taulers vacants només es podran deixar en els últims equips de cada club i en els últims taulers de l’equip presentat. (veure reglament al web de la FCE).

Un equip només podrà tenir incompareixences en la seva alineació en dues rondes, durant tota la competició de la Lliga, incloses les fases final i eliminatòries. L’equip que tingui una incompareixença en una tercera jornada, perdrà el matx per alineació indeguda.

 

3. CONSIDERACIONS

El Reglament de la Lliga Catalana no permet deixar vacants en un equip A en el cas que el club tingui més equips. En cas que un equip no disposi de jugadors titulars per disputar un partit ha d’utilitzar obligatòriament altres jugadors de la llista d’ordre de forces o bé alinear jugadors titulars o no titulars i que aquests no compareguin amb la limitació que indica el reglament i les circulars de la Lliga Catalana:

“Un equip només podrà tenir incompareixences en la seva alineació en dues rondes, durant tota la competició de la Lliga, incloses les fases final i eliminatòries. L’equip que tingui una incompareixença en una tercera jornada, perdrà el matx per alineació indeguda.”

 

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. Donar per perdut el partit a l’equip A del C.E. Montornès per alineació indeguda.
  2. El resultat serà de 10-0 a favor del C.E. Balaguer, tot i que les partides comptaran per elo amb el resultat real del partit.
  3. Advertit el delegat del C.E. Montornès que en cas de reincidència podria ser sancionat amb major gravetat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 25 de gener de 2023