El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres les següents decisions:

VIST, la denuncia d’alineació indeguda per part del club Tortosa B en el seu partit contra el Gandesa B.

VIST, les al·legacions d’ambdós clubs.

VIST, la versió de la Federació en aquest assumpte, on considerava aquest partit com a Play-off o Fase Final i per tant s’havia d’aplicar la normativa corresponent pel que fa a les alineacions. La Delegació de Tarragona de la FCE va enviar una carta en aquest sentit.

VIST, la circular TGN 2/2019, on s’estableixen els grups de la Lliga a Tarragona.

CONSIDERACIONS

Aquest Comitè de Competició considera que aquest partit entre el Tortosa B i el Gandesa B no correspon a una Fase Final, ni a un Play-off o fase eliminatòria, ja que es disputa dintre d’un mateix grup i, per tant, estaria dins de la fase regular de la Lliga.

PART DISPOSITIVA

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar la denúncia del Tortosa B d’alineació indeguda per part del Club Gandesana, ja que no és d'aplicació la normativa de les Fases Finals i Eliminatòries (Play-offs).

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 19 de març de 2019