REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'acta del partit de la ronda 9 de la Lliga Catalana entre l'equip d'Igualada i del Prat, de categoria Preferent de Barcelona, on indica que el jugador de codi 23335 del Prat no va apuntar diverses jugades de la seva partida.

VIST, la declaració escrita dels delegats i jugadors d'amdós equips.

ATÈS, el que indiquen les Lleis dels Escacs de la FIDE:

Artículo 8: La anotación de los movimientos

8.1 a. En el transcurso de la partida cada jugador está obligado a anotar sus propios movimientos y las de su adversario en la forma correcta, movimiento tras movimiento, de forma tan clara y legible como sea posible, en anotación algebraica(ver Apéndice C), en la planilla prescrita para la competición. Está prohibido anotar los movimientos antes de realizarlos, excepto cuando el jugador esté reclamando tablas según los artículos 9.2, 9.3 o aplazando la partida según el Apéndice E.1.a.

11.7 La persistente negativa de un jugador a cumplir con las Leyes del Ajedrez será sancionada con la pérdida de la partida. El árbitro decidirá la puntuación del adversario.

CONSIDERACIONS

Queda provat, segons la versió dels fets dels dos jugador implicats, que la reclamació de la manca d'anotació de les jugades es va realitzar un cop finalitzada la partida. El jugador reclamant no va reclamar, com era precepttiu, durant la partida, ni va fer l'anotació a l'acta, quan es va produir la irregularitat, ni va jugar sub-condicione. Per tant, al jugador que no anotava no se li pot aplicar la sanció per falta reiterada en l'incumpliment de les Lleís dels Escacs, per fer això s'hauria d'haver reclamat abans de finalitzar la partida i de manera reiterada.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Advertir el jugador de codi 23335 del club Prat, que, amb el ritme de joc de la Lliga Catalana d'Escacs, és obligatori anotar totes les jugades amb independència del temps que disposin els jugadors i que davant una reclamació correcta pot,arribar a perdre la partida.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 13 d'abril de 2016