Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  La reclamació del jugador A.C. del club Santa Eugenia, en la Final de Copa Catalana, disputada a Girona el dia 26 d'abril de 2015. El reclamant apel·la  la decisió arbitral de donar per perduda la seva partida en realitzar una jugada il.legal, quan encara no havia tocat el seu rellotge.

ATÈS, el que diu el Reglament de la FIDE:

Partides ràpides
A.4 
b: Un moviment il·legal es completa una vegada que el jugador ha premut el seu rellotge. Si l'àrbitre observa això, declararà la partida perduda pel jugador, sempre que l'oponent no hagi realitzat el seu proper moviment.

Per la present resolució s’acorda

Estimar la reclamació del jugador A.C. i la seva petició de què la partida no li compti per a l'avaluació catalana.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.  

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 07  de maig de 2015