REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià,20, el dia 21/03/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  La reclamació del C.E. Figueres en el seu partit contra l’Escola d’Escacs de Barcelona de la Ronda 9 del Campionat de Catalunya d’Equips a la Divisió d’Honor, on l’Escola d’Escacs de Barcelona va alinear 5 jugadors que no tenien bandera espanyola ni andorrana.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu Art. 5.4

5.4  “En equips de 10 esportistes com a mínim 6 hauran de ser seleccionables amb bandera espanyola o andorrana...”

Art. 8.6 

“...La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.”  

Per la present resolució s’acorda: 

Donar per perdut el punt global del matx a l’equip de l’Escola d’Escacs de Barcelona, per alineació indeguda.

Pel que fa a les al.legacions de l’Escola d’Escacs de Barcelona referents a l’article 5.3., hem d’aclarir que la no consideració de jugador estrangers als jugadors de menys de 2200 d’elo iguala aquests als jugadors assimilats, però en cap cas implica que passin a ser jugadors seleccionables i tampoc que tingui bandera espanyola o andorrana.  

El resultat final del matx és el següent:

Figueres 10 – Escola d’Escacs de Barcelona 0

No obstant això, les partides comptabilitzaran per elo dels jugadors amb el resultat real del partit abans de la sanció. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 21 de març de 2013