REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 05/02/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació del C.E. Tarragona en el seu partit contra el C.E Vila-seca de la Segona Ronda de la categoria Preferent grup I, de la Delegació de Tarragona, on el Club de Vila-seca va deixar una vacant al tauler número 10.

VIST, el recurs del Club Vila-seca contra la Resolució 04/2013 del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, on al.lega que un altre club de la seva categoria va posar vacants i no va ser sancionat.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu article 7

7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.1   ...”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B...

Per la present resolució s’acorda: 

Desestimar el recurs del Club Escacs Vila-seca, ja que la resolució del Comitè de Competició s’ajusta totalment a la normativa vigent. La possibilitat de deixar vacants no depèn de la categoria dels equips, sinó del nombre d’equips que tingui el club. Això explica que en una mateixa categoria hagin clubs que puguin deixar vacants i altres no.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 06 de febrer de 2013