REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià,20, el dia 22/01/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  el comunicat del Club Escola d'Escacs Salou relatiu a la primer ronda del Campionat de Catalunya per Equips de Tercera Categoria Grup 2 de Tarragona, on l’equip del Capablanca B, no va alinear els seus jugadors per ordre de forces.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu article 7.2 

En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix). 

I el que diu l’art. 8.6

 8.6  ...La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.

Per la present resolució s’acorda: 

Donar per perdut el punt global del matx a l’equip del Capablanca B, per alineació indeguda. 

El resultat final del matx és el següent:

Escola d'Escacs Salou 4 – Capablanca B 0

No obstant això, les partides comptabilitzaran per elo dels jugadors amb el resultat real del partit abans de la sanció. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 23 de gener de 2013

VERSIÓ PER IMPRIMIR