REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 30 de juny de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la denúncia del jugador Juan Manuel Sánchez pels fets que van passar el dia 23 de febrer al Campionat de Barcelona Comarques per Edats, on el directiu  de la FCE Jordi Capellades li va dir públicament que era un “impresentable”

 

VIST, les al·legacions del Sr. Jordi Capellades i les declaracions de l’àrbitre del Torneig.

 

VIST, la resolució del Comitè de Competició i el recurs d’apel·lació del Sr. Juan Manuel Sánchez.

 

Aquest Comitè no considera que la paraula “impresentable” sigui en aquest cas un insult, sinó una lleu incorrecció efectuada com a reacció als comentaris irònics que estava efectuant  el propi Sr. Juan Manuel Sánchez en relació a l’àrbitre del torneig.

 

Per la present resolució s’acorda

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició llevat de l’obligatorietat de demanar disculpes per part del Sr. Jordi Capellades.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 1 de juliol de 2008