REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 6 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre de Segona Categoria de Barcelona de la ronda 1 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Laetania - Alella i la Colmena B. On hi consta que a un dels jugadors del Laetania li va sonar el mòbil i el va contestar.

 

VIST, les al·legacions del C.E. Laetania, on diu entre altres coses, que la partida en litigi va acabar en taules acordades entre els jugadors Bassas (Laetania) i Esteve (Colmena) i posteriorment la delegada de l’equip de La Colmena va reflectir a l’acta de l’encontre la reclamació.

 

ATÈS, el que diu la circular 3/2008 de la FCE i l’art. 7 del Reglament General de Competicions:

 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada, el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

 

7.  PARTIDES JUGADES  SUB-CONDICIONE

7.1 Una partida  sub-condicione és aquella on  el resultat final de la qual depèn de la decisió  que prendrà el Comitè de Competició.

7.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

7.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que  hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera

a)  Aturar els rellotges.

b) Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

c) Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

d) Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós  jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

1) Advertir al jugador Isidre Bassas  que en cas de reincidència podria ser sancionat amb la pèrdua del punt o la inhabilitació.

2) No modificar el resultat de la partida entre Bassas i Esteve, ja que la reclamació no es va realitzar de la manera reglamentària, d’acord amb l’art. 7 del Reglament General de competicions (no es va reclamar en el moment de l’incident, sinó una vegada finalitzada la partida quan s’havien acordat taules). El jugador de la Colmena no va jugar subcondicione i va pactar taules amb el seu adversari. El resultat del matx, per tant, resta inalterable

 

Laetania – Alella 4 – Colmena B 4

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 6 de febrer de 2008