REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 28 de maig de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la denúncia del jugador David Ayza, on diu que el jugador Jordi Vives va realitzar ofenses contra ell i els membres del club Barceloneta en el local de la UGA durant el VI Open Amateur Edami. 

VIST, les al·legacions del jugador Jordi Vives. 

VIST, les declaracions a aquest comitè de l’àrbitre del Torneig, on ratifica el comportament inadequat de Jordi Vives. 

Aquest comitè considera que la paraula  “impresentable” no és en sí mateix un insult que es pugui considerar com una falta greu, tot i que les formes i el to de veu que va utilitzar el Sr. Vives estigui en el llindar de l’insult i l’ofensa greu.  

Per la present resolució s’acorda: 

1.      Amonestar el jugador Jordi Vives i advertir que és el segon avís que aquest Comitè li fa i que davant una nova infracció per aquest mateix assumpte podria ser sancionat amb més gravetat per reiteració.

2.        El Sr. Jordi Vives haurà de demanar públiques disculpes al Sr. David Ayza i als components del club Barceloneta mitjançant escrit que serà publicat a la web de la Federació Catalana d’Escacs. En aquesta disculpa pública  haurà de comprometre’s ,a més a més, a no tornar a caure en aquest tipus de comportament.  El termini per presentar aquesta carta serà de 15 naturals des de la recepció d’aquesta resolució.  

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 29 de maig  de 2008