REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 1 de desembre de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació del jugador Ramón Verdes en relació a l’aparellament de la ronda 8 del Torneig Open de Montbui 2008. 

ATÈS, l’informe de l’àrbitre del torneig i de la revisió del sorteig. 

ATÈS, l’article F6 del Reglament del Suís de la FIDE. Un aparellament fet públic oficialment no serà canviat a no ser que vagi en contra dels criteris absoluts d’aparellament (B1 y B2). 

ATÈS, que el sorteig es realitzava per procediment informàtic i que ja havia estat publicat oficialment quan es va efectuar la reclamació. 

Per la present resolució s’acorda: 

Desestimar la reclamació del jugador Ramón Verdés, ja que no s’aprecia cap irregularitat en sorteig efectuat per l’àrbitre del torneig. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 1 de desembre de 2008