REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  el dia 23 de febrer de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre Barcelona B – Catalunya, de la ronda 4 del Campionat de Catalunya per Equips, a la categoria Segona Divisió de Barcelona, on diu que, el jugador Vicent Font del C.E. Catalunya va deixar inacabada la seva partida al·legant que el seu adversari estava fumant en alguns espais del club, on es disputava el matx.

 

VIST, la legislació antitabac, Llei 42/2010 de 30 de desembre de 2010. Que diu que es prohibeix fumar en tots els local d’us públic tancats, sense cap excepció. També diu la llei al seu article 2: En espais a l'aire lliure el públic podrà fumar lliurement, (per exemple, terrasses), a excepció dels espais que es trobin al costat de centres escolars i hospitals en les quals no es podrà fumar. Si  els espais a l’aire lliure  estan cobertes solament es podrà fumar si almenys dos laterals romanen descoberts.

 

VIST, el Reglament General de Competicions de la FCE

11.  CONDUCTA DELS JUGADORS

11.1  A més del que especifiquen les Lleis dels Escacs de la FIDE, en els torneigs oficials i homologats, de la Federació Catalana d'Escacs és prohibit:

a)    Fumar a la sala de joc.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

  1. Donar per perduda la partida al jugador Vicent Font del Catalunya, ja que la seva obligació era continuar la partida, malgrat l’olor a tabac, i, en tot cas, jugar sub-condicione.

  2. Advertir al Club d’Escacs Barcelona, i per extensió a tots els clubs i entitats federades a Catalunya, que podran ser sancionats si es permet fumar dintre dels clubs quan estiguin habilitats per disputar competicions oficials o homologades. Cal dir que els locals de joc es consideren locals públics quan són habilitats per disputar una prova oficial o homologada. Per aquest motiu, és d’aplicació la Llei Antitabac que prohibeix fumar en qualsevol local públic tancat. Es considera local de joc, tant el lloc on s’estiguin disputant les partides, com la resta de sales adjacents que pertanyin al club.  En el cas de les terrasses, si què es pot fumar, però en cap cas el fumador pot encendre la cigarreta abans d’arribar a aquesta espai a l’aire lliure. En cas d’incompliment de la normativa antitabac seran responsables els jugadors que cometin la infracció i els delegats dels equips que estan obligats a advertir els jugadors que no poden fumar a la sala de joc o dependencies adjacents que formin part del club.

 

El resultat del matx serà per tant:

 

C.E. Barcelona “B” 2,5 – C.E, Catalunya 7,5

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 23 de febrer de 2011