REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12  hores del dia 16 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta de l’encontre de la ronda 1 del Campionat de Catalunya per Equips, a la Primera Categoria de Tarragona entre el Montblanc B i el club Vendrell Garcia Lorca, i la denúncia del C.E. Montblanc, on diu que l’equip visitant va realitzar una alineació indeguda, perquè els tres primers jugadors de la llista no estaven ordenats per elo.

 

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips

Art. 7.1...Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col·locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova...

7.2   En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix).

Per la present resolució s’acorda:

 

No admetre la reclamació del C.E. Montblanc pels següents motius:

 

  1. Segons indica el reglament del Campionat de Catalunya per Equips en el seu article 7.1. és obligació dels delegats revisar les alineacions abans de començar el partit. A l’inici de l’encontre i fent-lo constar a l’acta és quan els delegats poden denunciar a l’equip contrari, si creuen que està fent una alineació indeguda i no amb posterioritat quan ja no es pot reparar un possible error.

  2. La Federació va autoritzar el C.E. Vendrell Garcia Lorca a modificar la seva llista d’ordre de forces ja que s’havia confeccionat erròniament. No ha existit especulació esportiva, ni mala fe per part del Vendrell Garcia Lorca.

  3. Existeix un número de telèfon amb un àrbitre de guàrdia on els delegats poden trucar en cas de dubtes o conflictes i en aquest cas aquest telèfon no es va fer servir.


Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 16 de març de 2011