ORGANITZA:

La Federació Catalana d’Escacs - Delegació Territorial de Tarragona amb la col·laboració del Club d’Escacs Hospitalet de l’Infant.

PARTICIPANTS:         

Tots els esportistes amb llicència en vigor de la Federació Catalana d’Escacs.

INSCRIPCIÓ:

Segons les instruccions establertes en la circular TGN 28/2019 de la convocatòria.

La data màxima per fer les inscripcions serà el dia 8 d’octubre a les 19:00 hores. Un cop fet l'aparellament, les noves inscripcions entrarien a la segona ronda.

DIES DE JOC:

13, 20 i 27 d'octubre; 3, 10, 17 i 24 de novembre i 1 i 8 de desembre de 2019.

HORA D’INICI:

09:30 hores.

LOCAL DE JOC:

El local de joc serà a L' HOSPITALET DE L’INFANT, Casal Urbanització HIFRENSA (pavelló). Està adaptat per persones amb discapacitat física segons la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

SISTEMA DE JOC:      

Es jugarà pel sistema Suís FIDE a 9 rondes amb tres grups (grup A, grup B i grup C) mitjançant l’ajuda del programa SwissManager.

 • GRUP “A”: Tots els esportistes que ho demanin.
 • GRUP “B”: Els esportistes que tinguin un Elo català igual o inferior a 1925. (*)
 • GRUP “C”: Els esportistes que tinguin un Elo català igual o inferior a 1700. (*)


(*)   L’Elo català de referència serà el de la llista d’octubre de 2019.

RITME DE JOC:          

El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera.

AVALUACIÓ:

Els tres grups ( A, B i C ) s’avaluaran per Elo català i per Elo FIDE.

DESCANSOS:

Un esportista pot demanar, com a màxim, 2 descansos (byes) de zero punts, a no ser que el director del torneig i/o l’àrbitre determini una altra cosa.

Els descansos s’han de sol·licitar durant el torneig -abans d'acabar la ronda en curs- a l’àrbitre principal segons el formulari que estarà a disposició dels jugadors. Si es vol demanar bye a la primera ronda s’ha de fer mitjançant correu electrònic a federacio@escacs.cat

INCOMPAREIXENCES:          

L'esportista que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada, a criteri de l’àrbitre, serà retirat del campionat.

Si hi ha una justificació a la incompareixença, l'esportista l'ha de comunicar el mateix dia de joc abans de les 22:00 hores, directament a l'àrbitre principal, al correu gmretirat1968@gmail.com. Tot seguit, si les circumstàncies ho permeten, es publicaran els aparellaments.

Dues “no presentacions”, justificades o no, suposen la retirada definitiva del campionat.

Una “no presentació injustificada” pot suposar la pèrdua d’un punt a la classificació final.

Tot esportista eliminat / retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

RETARDS:      

L'esportista que es presenti amb 30 minuts de retard respecte l’hora oficial de començament de la ronda perdrà la partida, tret que l’àrbitre decideixi una altra cosa.

APARELLAMENTS i RESULTATS

Els aparellaments, resultats i classificacions es publicaran als webs de la Federació Catalana d’Escacs i de Chess-Results.

Cada diumenge en acabar la ronda o durant els dilluns es publicaran els aparellaments, i hi haurà un període de 24 hores per fer reclamacions i es consideraran definitius a les 24:00 hores del dimarts, excepte millor criteri de l’àrbitre.

DESEMPATS:

 1. Bucholz-1 amb ajustament FIDE – oponent virtual
 2. Bucholz Total amb ajustament FIDE – oponent virtual
 3. Resultat Particular
 4. Sonneborn-Berger amb ajustament FIDE-oponent virtual
 5. Performance Recursiva (54) 
 6. Sorteig

ANOTACIÓ: 

Segons les Lleis dels Escacs, els esportistes no podran deixar d’anotar les jugades en cap moment de la partida. Està prohibit anotar la jugada abans de fer-la sobre el tauler d’escacs.

OBLIGACIONS:          

Els participants al campionat hauran de col·locar les peces sobre el tauler i, en acabar la partida, recollir-les i portar-les, junt amb el tauler i rellotge, al lloc que l’organització designi.        

RECLAMACIONS:     

Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels jugadors.

Tota reclamació dirigida al Comitè de Competició de la FCE sobre una decisió de l’equip arbitral haurà d’estar feta per escrit i lliurada a l’àrbitre principal / Director del Torneig en un termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

TELEFONIA:   

Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, pel jugador comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.

DIRECCIÓ TORNEIG: 

El Director del Torneig serà el Sr. Javier Pescador Serrano.

ARBITRATGE:

 • Àrbitre Principal:     Sr. Gumersind Maseras Rozas
 • Àrbitre Adjunt:        Sr. Josep Mª Camell Jané
 • Àrbitre Auxiliar:       Sr. Òscar Ferrer Joyera

ÈTICA:

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dins com fora de les instal·lacions esportives.

No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.

No es poden analitzar les partides a la sala de joc.    

  

PUBLICITAT:

La Federació Catalana d’Escacs – delegació de Tarragona té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment. La Federació Catalana d’Escacs només es fa responsable de les imatges publicades en els seus mitjans.

ESPECTADORS:         

Els espectadors i jugadors d’altres partides no poden parlar sobre una partida o interferir-hi de qualsevol altre manera. Si és necessari, l’àrbitre pot fer fora del recinte de joc els infractors. Si algú observa una irregularitat, només pot informar l’àrbitre (Lleis dels Escacs, Art. 12.7).

Els jugadors que hagin finalitzat les seves partides seran considerats espectadors.

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR:

Tot el no previst en aquestes bases es regirà per la normativa FCd’E i FIDE.

La participació en el campionat implica l’acceptació d’aquestes Bases. 

                   

PREMIS i TROFEUS

Trofeus per al Campió, Sots-campió i Tercer classificat del GRUP”A”

Trofeus per al Campió, Sots-campió i Tercer classificat del GRUP”B”

Trofeus per al Campió, Sots-campió i Tercer classificat del GRUP”C”

Els trofeus es lliuraran a la FESTA POPULAR de la DELEGACIÓ TERRITORIAL a celebrar a l’any 2020.

Els tres primers classificats de cada grup estaran invitats al dinar de germanor de la FESTA POPULAR de la  DELEGACIÓ TERRITORIAL a celebrar a l’any 2020.

El campió del grup A tindrà dret a jugar, amb les despeses d’allotjament pagades, el Campionat de Catalunya Individual Absolut de l’any 2020 ( Reglament General de la FCd’E – Capítol IV: Campionat de Catalunya Absolut, Secció 2, Art.4) i segons les condicions definides en la circular corresponent.

A més, el primer classificat del grup A d’un club de la Territorial de Tarragona, rebrà com a premi l’allotjament i manutenció per participar al Campionat d’Espanya d’Escacs organitzat per la FEDA durant l’any 2020. L’allotjament serà en habitació doble compartida, però si el premiat vol una individual o té la intenció d'anar acompanyat, podrà demanar el canvi, que anirà a càrrec de l'esportista o l'acompanyant. L’hotel podrà ser el mateix de l’organització o un altre que determini la Federació Catalana d’Escacs - delegació de Tarragona. L’allotjament es contractarà una vegada el jugador premiat s’hagi inscrit al torneig i justifiqui a la FCd’E el pagament de la inscripció. Si el primer classificat no pot assistir-hi, i ho notifica amb suficient antelació, el premi passarà al segon classificat. Si aquest tampoc no pot participar-hi, s’oferirà al tercer classificat. Si aquest tampoc pot anar-hi el premi quedarà desert. El premiat haurà de ser jugador d’un club de la Territorial de Tarragona en el moment de participar al Campionat d’Espanya.