1.ORGANITZADOR:

Federació Catalana d’Escacs

 

2.PARTICIPANTS:

Podran participar els esportistes amb llicència catalana en vigor i en el cas d’estrangers, haver disputat almenys tres partides de la Lliga Catalana del mateix any. També podran inscriure´s en el Campionat els esportistes nascuts a Catalunya.

 

3.LOCAL DE JOC:

Hotel PALAS PINEDA **** C/. Dels Muntanyals, 5 43481 – VILA-SECA (Platja de la Pineda) – TARRAGONA.

Està adaptat per persones amb discapacitat física segons la normativa vigent de la Generalitat.

Sala de joc climatitzada.

 

4.SISTEMA DE JOC:  

En grup únic i pelSistema Suís Fide basat en valoració (Sistema Holandès) 8 rondes amb l’ajuda d’un programa informàtic homologat per la FIDE.

 

5.RITME DE JOC:

El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera.

 

6.DIES DE JOC:

Del 18 d'abril (Dijous Sant) al 22 d'abril (Dilluns de Pasqua) de 2019.

 

7.HORARI DE JOC:

Ronda 1: dia 18 d’abril a les 17:30 hores

Ronda 5: dia 20 d’abril a les 16:00 hores

Ronda 2: dia 19 d’abril a les 9:30 hores

Ronda 6: dia 21 d’abril a les 9:30 hores

Ronda 3: dia 19 d’abril a les 16:00 hores

Ronda 7: dia 21 d’abril a les 16:00 hores

Ronda 4: dia 20 d’abril a les 9:30 hores

Ronda 8: dia 22 d’abril a les 09:30 hores

8.RETARDS:

Aquells esportistes que es presentin davant del tauler amb més de 15 minuts de retard de l’hora indicada per començar la ronda, perdran la partida, tret que l’àrbitre decideixi un altre cosa.

 

9. DESCANSOS:

Els descansos (byes) que pot demanar un esportista serà d’un (1), de zero punts. Els interessats hauran de comunicar-ho a l’àrbitre abans de finalitzar la ronda anterior.

 

10. AVALUACIÓ:

Torneig vàlid per elo FIDE, FEDA i  FCd'E.

 

11. INCOMPAREIXENÇA:

Serà eliminat del torneig l’esportista que no es presenti a una ronda, tret que l’àrbitre decideixi un altre cosa. L’esportista eliminat/retirat perd tots els seus drets.

 

12.APARELLAMENTS:

Un cop publicats no es consideraran definitius fins transcorreguts 30 minuts. Passat aquest temps no es modificaran, excepte millor criteri de l’àrbitre.

 

13.DESEMPATS:

Ordre d’aplicació dels següents desempats:

1.- Resultat particular.

2.- Buchholz -1, amb ajust Fide de contrincant virtual

3.- Buchholz Total, amb ajust Fide de contrincant virtual.

4.- Buchholz Mitjà(1) amb ajust Fide de contrincant virtual

5.- Performance Recursiva (54)

6.- Sonneborg-Berger, amb ajust Fide de contrincant virtual

7.- Sorteig

 

14.DIRECCIÓ:

Sr. Jordi Magem Badals

 

15. ARBITRATGE:

Àrbitre Principal:       Sr. Josep Mª Camell Jané (A.F.)

Àrbitre Adjunt:        Sra. Mireia Terrones Launes (A.C.)

 

16. COMITÉ D’APEL·LACIÓ:       

Serà format pel Director del Torneig o a qui delegui, en qualitat de president, i dos esportistes titulars majors d’edat, més dos esportistes reserves. Les decisions de l’Àrbitre Principal podran ser apel·lades al Comitè per escrit i com a màxim 30 minuts desprès de l’incident.

Existeix un FULL DE RECLAMACIONS

 

17. PREMIS

PREMIS en metàl·lic

Es repartiran per aquest ordre, no acumulables, excepte els femenins, i sotmesos a la legislació fiscal vigent. Si un participant pot accedir a dos premis no acumulables, se li assignarà el de més valor econòmic i si fossin del mateix valor, la direcció del torneig li assignarà el que cregui convenient.

Els participants que no juguin l’última ronda perdran tots els drets assolits.

Premis

Elo 2250-2101

Elo 2100-1851

Elo 1850-1701

Elo igual o menys 1700

 

General

Femení

Tram A

Tram B

Tram C

Tram D

1

2.300 €

250 €

100 €

100 €

100 €

100 €

2

1.800 €

150 €

60 €

60 €

60 €

60 €

3

1.300 €

100 €

40 €

40 €

40 €

40 €

4

1.000 €

         

5

750 €

         

6

500 €

         

7

300 €

         

8

200 €

         

9

150 €

         

10

100 €

         

 

Els premis en metàl·lic estan sotmesos a retenció d’IRPF legal vigent i es pagaran per transferència bancària al número de compte que indiqui el guanyador del premi.

Per poder cobrar el premi serà necessari:

  • Enviar escanejat una còpia del DNI per les dues cares al correu federacio@escacs.cat
  • Omplir i signar el model d'imprès federatiu per al pagament de premis per transferència bancària i fer-ho arribar en original (no val escanejat) a la Federació.
  • Indicar el número de compte bancari on es vulgui cobrar el premi.

El premiats han de presentar aquesta documentació abans del 31-7-2019. Sobrepassada aquesta data es considerarà que l’esportista renúncia al premi.

 

18. GUARDONS i TROFEUS

El títol del Campionat de Catalunya Absolut o Femení serà per al primer jugador/a català classificat/da.

Es considera esportista català el nascut a Catalunya, el que hagi adquirit el veïnatge català i jugui sota bandera catalana o espanyola en la FIDE.

  • Trofeus per als 3 primers classificats de la General
  • Trofeus per les 3 classificades femenines
  • Trofeus per al campió de cada tram.
  • Obsequis per al 2 primers classificats de les categories:
    • Major de 65 anys, Sub-16, Sub-14, Sub-12 i Sub-10.

Els guardons, trofeus i obsequis són acumulables.

 

19. CAMPIONATS D’ESPANYA 2019

Els tres primers classificats tindran plaça al Campionat d'Espanya Absolut amb les despeses d'allotjament pagades, en habitació doble, a l'hotel oficial del Campionat.

La campiona femenina tindrà plaça al Campionat d'Espanya Femení o en el seu defecte Absolut, amb les despeses d'allotjament pagades, en habitació doble, a l'hotel oficial del Campionat.

Les despeses de viatge van a càrrec dels esportistes.

 

20. TELEFONIA:               

Està prohibit tenir telèfons mòbils o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació o processador de dades, sense el permís de l’àrbitre, especial i concret per cada cas, dins el recinte de joc (sala de joc, passadissos, serveis, sala d’anàlisis, etc..). Si es evident que un esportista té un dispositiu, perquè emet un so o està a la vista de l’àrbitre, en el recinte de joc, perdrà la partida.

Si algun esportista té la necessitat de fer una trucada telefònica mentre està jugant, ha de demanar permís a l’àrbitre. En cas contrari perdrà la partida. En altres circumstàncies, l’àrbitre determinarà el que cregui més adient.

Excepcionalment l’àrbitre pot demanar a un esportista que, en privat, mostri o permeti, que s’inspeccionin les seves pertinences. Si l’esportista refusa a cooperar amb aquestes obligacions, l’àrbitre prendrà mesures en base a l’article 12.9 de les Lleis dels Escacs. A la segona infracció en el torneig, l’esportista pot ser expulsat del mateix, comunicant el fet a la FIDE.

 

21. ANTI-TRAMPES:       

Durant la partida està prohibit que els esportistes facin ús de notes, fonts d’informació, consells, telèfons mòbils, mitjans de comunicació i d’anàlisi o fer-los en un altre tauler d’escacs. L’organitzador ho comunicarà a la FIDE.

Està a disposició dels esportistes un imprès FIDE de reclamació.

 

22. RÀNQUING:              

Es publicarà a la sala de joc. Es farà per elo Fide. S’admetran reclamacions al mateix (elo, trams, edats, etc.) fins a les 20 hores del dia 18 d`abril del 2019. Passat aquest termini es considerarà definitiu.

 

23. ÈTICA:            

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives. No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.    

 

24. PUBLICITAT:                  

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.

 

25. DISCIPLINA:              

Els participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria Esportiva i a la normativa interna de la Federació Catalana d’Escacs.

 

26. TOT EL NO PREVIST en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE i la FIDE.

 

27. LA PARTICIPACIÓ en el torneig implica l’acceptació d’aquestes bases i seran d’obligat compliment.