Annex a la normativa del XIII Circuit Català d'Oberts Internacionals d'escacs.

Segons el conveni signat amb la FEDA i de les places adjudicades per aquesta al Campionat d'Espanya d'edats, que en són 6, 1 de les places a partir de l'any 2017 s'atorgarà mitjançant aquest punt introduït a la normativa del Circuit Català d'Oberts Internacionals en aquest 2016:

            5.8.- Adjudicació de places per al Campionat d’Espanya d’edats.

Es premiarà amb una plaça al Campionat d’Espanya d’Edats de l’any següent a l'esportista de cada categoria de sub-10 en endavant que obtingui el millor promig de performance en dos torneigs del Circuit Català (ja sigui tradicional o actiu).

Condicions:

  1. Jugar un mínim de dos torneigs del XIII Circuit Català d’Oberts Internacionals i, com a mínim, un ha de ser de ritme tradicional.
  2. Es valoraran només les participacions en grups que valguin per FIDE i sempre que no siguin grups limitats per edat.
  3. Per puntuar es farà la mitja de les dues millors performance (calculada amb l'elo fide) aconseguides en els torneigs jugats (amb un mínim de 8 partides jugades).